Skip to main content

SpareBank 1 Gruppen med meget sterkt resultat i andre kvartal

Pressemelding   •   aug 05, 2020 15:16 CEST

Etter en krevende start på året ble andre kvartal et svært godt kvartal for SpareBank 1 Gruppen, med et resultat før skatt på 971 millioner kroner.

- Store utbetalinger knyttet til reiseforsikringer og negativ finansavkastning som følge av koronapandemien, førte til et betydelig underskudd i første kvartal for SpareBank 1 Gruppen. Vi er derfor svært godt fornøyd med at resultatet i andre kvartal ble ett av de beste vi har hatt. Det solide overskuddet i andre kvartal løftes av gode resultater i både Fremtind Forsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS, og vi opprettholder vår sterke posisjon i markedet, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat før skatt i andre kvartal på 971 (1.150) millioner kroner. Konsernresultatet før skatt i første halvår ble 30 millioner kroner.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2020 her. 


Godt resultat tross store utbetalinger på reiseforsikring

I Fremtind Forsikring konsern ble resultatet før skatt i første halvår 190 (463)* millioner kroner. Koronapandemien preger fortsatt Fremtinds resultat, og det gode forsikringsresultatet i 2. kvartal skyldes i hovedsak at det i juni ble inntektsført 203 millioner kroner fra reassurandører, og en lavere brutto skadeprosent på øvrige hovedprodukter sammenlignet med første kvartal.

Brutto skadeprosent endte på 73 prosent (68,9) i 1. halvår. Den største bransjen, bilforsikring (motor) i privatmarked, fikk en redusert skadeprosent til 66,0 prosent, mot 71,9 prosent i samme periode i fjor. Økningen i skadeprosent på 4,1 prosentpoeng skyldes økt underliggende skadeprosent for reiseforsikring, i tillegg til en styrking av forsikringsavsetninger knyttet til opprettelsen av Fremtind Livsforsikring ved årsskiftet. Sistnevnte er hovedårsaken til et negativt resultat i livselskapet.

– Koronapandemien kom på toppen av en krevende periode med fusjon, fisjon og integrasjon, og vi har igjen fått vist at vi står støtt for kundene og for hverandre. Vi er en stor aktør på reiseforsikring, og har mottatt mer enn ett års antall skadesaker på få uker i mars og april. Deretter fortsatte nivået å ligge høyt frem mot sommeren, så våre medarbeidere har virkelig fått oppvise stamina, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør for Fremtind Forsikring.

– Jeg er stolt og takknemlig for den innsatsen våre medarbeidere legger ned fra 1 000 hjemmekontor for å hjelpe kundene i denne krevende tiden. Vi har samtidig god vekst, og rigger oss for å ta nye posisjoner som det ledende norske selskapet på salg av forsikring til bankkunder og til medlemmer av LO-forbund, sier hun videre.

Per 1. januar 2020 ble personrisikoproduktene fra DNB Livsforsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS overført til Fremtind Livsforsikring AS, et 100 prosent eid datterselskap av Fremtind Forsikring AS.

Svekket resultat, men økte buffere i pensjonsselskapet

SpareBank 1 Forsikring (pensjon) fikk et resultat før skatt på minus 135 millioner kroner hittil i år. Hovedårsaken til underskuddet i første halvår var stort verdifall på finansielle eiendeler i mars.

- Jeg vil takke de dyktige ansatte for den gode jobben de har gjort i denne utfordrende perioden for selskapet, bankene og kundene våre. I juni mottok selskapet årets bedriftspensjonsbarometer som blant annet viser kundetilfredshet, og vi ser av resultatene og kommentarene fra kundene at de setter pris på at selskapet raskt fant løsninger som ivaretok både bedriftene og deres ansatte i den krevende perioden med covid-19. Vi er glade for disse tilbakemeldingene fra kundene våre. Perioden med covid-19 har vist at vi er et solid selskap. Vi har i løpet av det siste året økt våre buffere med 40 millioner kroner. Vi skal fortsette å gi våre kunder landets beste avkastning på langsiktig pensjonssparing, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

Selskapet har solide buffere med et kursreguleringsfond på 2.367 millioner kroner ved utgangen av juni, noe som er en økning på 40 millioner kroner sammenlignet med utgangen av 2019.

Last ned kvartalsrapporten her.

ODIN Forvaltning konsern oppnådde et resultat før skatt på 54 (49) mill. kroner. Økt forvaltningskapital medførte høyere forvaltningshonorarer.

SpareBank 1 Factoring AS hadde et resultat før skatt på 39 (39) mill. kroner.

Modhi Finance konsern hadde et resultat før skatt på minus -29 (54) mill. kroner. Som følge av koronasituasjonen ble porteføljene nedskrevet i mars.

*Sammenligningstall for Fremtind Forsikring konsern i 2019 er ikke omarbeidet og inkluderer ikke personrisikoprodukter som ble overført fra DNB Livsforsikring og SpareBank 1 Forsikring fra 1.1.2020. 

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.