Gå videre til innhold
Med fem grønne blader kjører du miljøvennlig.
Med fem grønne blader kjører du miljøvennlig.

Pressemelding -

Vil spare miljøet for tonnevis av C02

Potensiale for lavere C02-utslipp fra fossile biler er betydelig. En miljøprofil for fossile biler skal bidra til at folk kjører grønnere.

Samtidig som elbil-salget går så det suser, selges det fortsatt mange bensin- og dieselbiler i Norge. Det betyr at det vil være biler med utslipp på veiene i mange, mange år fremover. SpareBank 1 vil nå gjøre kjøreatferden til kundene sine grønnere.

- Vi har utviklet en miljøprofil i vår bil-app som skal motivere sjåførene til en grønnere kjøreatferd. Miljøprofilen gir deg oversikt og tilbakemelding på om du kjører for mange småturer, om bilen står for mye på tomgang og ikke minst om du kjører med flyt, sier leder for Innovasjon i SpareBank 1 Forsikring, Svein Skovly.

En sjåfør som kjører med flyt har få harde nedbremsinger og harde gasspådrag. Det gir kjøring med jevnere hastighet, som ifølge Transportøkonomisk institutt fører til reduksjon av klimagassutslipp.

100 rutefly til Paris
Appen viser miljøscoren på din kjøring i form av grønne blader. Fem grønne blader er toppscore, ett grønt blad er dårligst. Forskjellen mellom dårligste og beste miljøscore kan bety en utslippsbesparelse på 350 kg CO2 i året per bil, ifølge beregninger fra forsikringsselskapet.

- Vi har nå nærmere 9000 tusen biler som har smart bilforsikring. Om alle disse går fra ett grønt blad i miljøprofilen til fem grønne blader vil vi spare miljøet for om lag 3000 tonn C02 i året – noe som tilsvarer 100 rutefly fra Oslo til Paris. Det mener vi er et betydelig bidrag, sier Skovly.

Unngå kaldstart
En stor miljøsynd er å la bilen gå på tomgang for å få varm bil. Småturer med kald motor er en annen. Studier viser at utslipp fra bilparken kan reduseres hvis flere starter bilturen i en forvarmet bil med toppladet batteri.

- Vi har testet og gjort sammenligninger mellom kaldstart og biler forvarmet med et elektrisk bilvarmesystem hos det uavhengige forskningsinstituttet VTT i Finland. Testene viser at en bil som er forvarmet med motor- og kupevarmer reduserer skadelige utslipp med opptil 71 prosent, og Nox-utslippene kan halveres. Dette er funn som støttes både av Transportøkonomisk institutt og NAF, sier Ståle Kvitle, leder for Auto&Industri-divisjonen hos DEFA.

DEFA viser også til en amerikansk studie gjennomført av flere universiteter, som konkluderer med at kaldstarter er den største miljøtrusselen fra transportsektoren.

- Vi har om lag 300 000 biler i vår forsikringsportefølje. Om vi klarer å påvirke halvparten av bileierne til å kjøre færre småturer og unngå tomgangskjøring, snakker vi om en potensiell utslippsbesparelse på mer enn 50 000 tonn CO2 i året. Det er en hårete ambisjon, men får vi til noe i nærheten vil det ha stor effekt, sier Skovly.______________________________________________________________


Priv. til red.
Spørsmål om saken og ønske om intervjue med Svein Skovly kan rettes til kommunikasjonsrådgiver i SpareBank 1 Forsikring, Simen Rudi på 959 05 875 eller på mail: simen.rudi@sparebank1.no.

Henvendelser til DEFA og deres tester kan rettes til Unni Amundsen i DEFA Norge på telefon 970 63 991 eller på mail: unni.amundsen@defa.com

Fakta om nybilsalg fra Opplysningsrådet fra veitrafikken (OFV)
Hittil i 2017 er det registrert ca. 20 000 nye nullutslipp personbiler. Det er over 4500 flere (+30,6 %) enn i samme periode i 2016. Hittil i år har nullutslippsbilene en markedsandel på 18,9 prosent, mens den i samme periode i 2016 var 14,6 prosent. Og nysalget i august viset at hybrid og elbiler hadde ca. 50% markedsandel - sett opp mot rene fossile biler.

Kjøring med flyt gir mindre utslipp
Rapport fra Transportøkonomisk institutt: https://www.vegvesen.no/_attachment/114101/binary/206175

Kilder fra DEFA
Amerikansk studie på kaldstart: http://www.greencarcongress.com/2016/08/20180622-coldstart.html

NAF: https://www.naf.no/om-naf/nytt-fra-naf/motorvarmer---det-glemte-miljotiltaket/

VTT-rapporten: http://www.defa.com/no/corporate/environment/


SLIK HAR SPAREBANK 1 REGNET PÅ UTSLIPP

Noen faktorer og forutsetninger
Snitt utslipp i SpareBank 1 sin bilportefølje med smart bilforsikring: 134 gram Co2/ km.
Disse kjører i snitt 38,4 km i daglig, som betyr ca. 14.000 km i året.
1 minutt tomgangskjøring tilsvarer en kvart km kjørt.
Vi forutsetter at utslippet fra kaldmotor er dobbelt så høyt som ved kjøring med varm motor.

I appen
Hvis du har 20% eller mer tomgangskjøring = 0 grønne blader på tomgangskjøring
Hvis du har 30% kaldkjøring eller mer = 0 grønne blader
Hvis du har 10% tomgangskjøring eller mindre = 2 grønne blader
Hvis du har 14% kaldkjøring eller mindre = 2 grønne blader

Regnestykket
Med en konservativ utregning basert på våre grenseverdier i appen og regnskapet knyttet til utslipp, kan vi si at om vi klarer å få en sjåfør til å kjøre bilen fra ett til fem grønne blader så vil det gi en redusering på 350 kg C02 i året per kunde/bil.


Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1