Gå videre til innhold
Oslo Parkour får støtte til å lage gratis tilgjengelige videoer hvor barn og unge kan lære teknikker og bevegelsesmåter, og inspireres til fysisk aktivitet. (Foto: Antero Hein)
Oslo Parkour får støtte til å lage gratis tilgjengelige videoer hvor barn og unge kan lære teknikker og bevegelsesmåter, og inspireres til fysisk aktivitet. (Foto: Antero Hein)

Nyhet -

199 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

7,4 millioner kroner fordeles på 199 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Sparebankstiftelsen DNBs søknadsordning for støtte på inntil 50.000 kroner hadde søknadsfrist 1. september. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere behandlingstid enn stiftelsens ordinære lokale søknadsordning.

Stiftelsen mottok 499 søknader innen fristen, og nå får 199 prosjekter støtte. Det tilsvarer 40 prosent av søknadene.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til organisasjoner og lag, til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, lydutstyr, kostymer og grillhytter.

Nye muligheter fremover

Kjenner du til et prosjekt som trenger støtte? Neste søknadsfrist for søknader under 50.000 kroner er 15. november. Ordinær lokal søknadsordning har søknadsfrist 1. februar.

Se alle stiftelsens søknadsordninger.

Emner

Regions

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway