Gå videre til innhold
Mortensrud Sirkusskole i Oslo får støtte til utstyr til luftakrobatikk. (Foto: Mortensrud Sirkusskole)
Mortensrud Sirkusskole i Oslo får støtte til utstyr til luftakrobatikk. (Foto: Mortensrud Sirkusskole)

Nyhet -

231 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

9,5 millioner kroner fordeles på 231 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Sparebankstiftelsen DNB mottok 502 søknader på beløp inntil 50.000 kroner innen fristen 1. september, og nå får 231 prosjekter støtte. Det tilsvarer 46 prosent av søknadene.

Søknader om støtte på inntil 50.000 kroner har raskere behandlingstid enn øvrige søknader, og derfor får disse svar nå. Alle de øvrige søknadene som ble sendt innen 1. september får svar i løpet av november.

Tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Det gis støtte til blant annet musikkinstrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, etablering av skolehager, trenerkurs, formidlingsprosjekter og materialer til håndverksaktiviteter.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge. Neste søknadsfrist er 1. desember.

Sjekk om du kan søke på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway