Gå videre til innhold
Fotballstiftelsen får 3 millioner kroner til sitt arbeid med Gatelag. (Foto: Marie Charlotte Lund)
Fotballstiftelsen får 3 millioner kroner til sitt arbeid med Gatelag. (Foto: Marie Charlotte Lund)

Nyhet -

Fem prosjekter får støtte i nasjonal tildelingsrunde

Fra historiske bunadstradisjoner til «Vill i vann». Sparebankstiftelsen DNB fordeler 12,1 millioner kroner på fem tiltak.

Følgende prosjekter tildeles midler:

Sommerleirer i regi av Svømmeforbundet

Norges Svømmeforbund får 1,5 millioner kroner til prosjektet «Vill i vann» - sommerleirer for ungdom. Leirene skal ha fokus på vannaktiviteter, og vil bli arrangert av unge tilknyttet svømmeklubbene.

Trygt sosialt nettverk gjennom Gatelag

Fotballstiftelsen får 3 millioner kroner til sitt arbeid med Gatelag. Dette er et idrettstilbud som gir rusavhengige muligheten til å bli en del av et trygt fellesskap. Med bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB skal de utvide med flere Gatelag og mer oppfølging av nykommere.

Bedre fasiliteter for turgåere langs pilegrimsleden

Nasjonalt pilegrimssenter får 6 millioner kroner til servicestasjoner langs pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Økningen i antall vandrere er stor, og dermed også behovet for toalettfasiliteter og søppelhåndtering langs leden. Servicestasjonene skal plasseres i områder hvor det er langt til lignende fasiliteter og vil dermed bidra til å gi vandrerne god tilgang til nødvendig infrastruktur og skåne naturen for unødig slitasje.

Historieformidling i friluft

Riksantikvaren og Den Norske Turistforening får 850.000 kroner til prosjektet «Historiske vandreruter». Sparebankstiftelsen DNB har tidligere støttet prosjektet, som til nå har tilrettelagt elleve vandreruter. Denne tildelingen skal brukes til bedre skilting av kulturminner langs ferdselsveiene og til kursing av frivillige kulturformidlere.

Økt kunnskap om bunadstradisjoner

Norges Husflidslag får 775.000 kroner til å øke kunnskapen om bunadstradisjoner og øke håndverksferdighetene, sammen med Noregs Ungdomslag, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Marcus Holven Christensen

Marcus Holven Christensen

Pressekontakt Ansvarlig for Verdens Kuleste Dag +47 928 19 077

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway