Gå videre til innhold
Skoleskipet Christian Radich er arena for programmet «Windjammer». Nå får de støtte til flere Windjammer-tokt i årene fremover. (Foto: Tonje Selvåg)
Skoleskipet Christian Radich er arena for programmet «Windjammer». Nå får de støtte til flere Windjammer-tokt i årene fremover. (Foto: Tonje Selvåg)

Nyhet -

Fra matkultur til e-sport - 29 prosjekter får støtte

75 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 29 prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Restaurering av naust og sjøhus: Forbundet Kysten skal i gang med et landsdekkende prosjekt med å sette i stand naust og sjøhus, og dermed sikre at barn og unge skal få gode opplevelser med natur og kystkultur fremover. Forbundet har tidligere fått støtte til bygging av tradisjonsbåter, og nå får de 10,5 millioner kroner til naustprosjektet.

På tokt med Christian Radich: Skoleskipet Christian Radich er arena for «Windjammer», et program for ungdommer mellom 18 og 25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole og trenger en ny start. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere støttet programmet, og nå får Stiftelsen Christian Radich 8 millioner kroner til flere Windjammer-tokt i årene fremover.

Feiring av Frivillighetens år i 2022: For å synliggjøre og feire Frivillighetens år i 2022, skal lokale krefter, lag og foreninger samarbeide om å skape aktivitet i nærmiljøet i kampanjen «Vår Dag». Frivillighet Norge får 5,5 millioner kroner til prosjektet.

Unges deltagelse i demokratiet: Barnas Valg er en digital plattform der barn lærer om demokratiet i Norge, om politiske prosesser og får innsikt og erfaring med å stemme og delta i valg. Det tilbys et undervisningsopplegg for 5.-10. trinn. Redd Barna får nå 3,6 millioner kroner i støtte til å videreutvikle Barnas Valg og oppdatere undervisningsmaterialet.

Håndverksaktiviteter i naturen: Som en del av satsingen «Holdbart» vil Norges Husflidslag vise at husflid er bærekraft. For å øke barn og unges engasjement har de igangsatt flere tiltak, og et av dem, «Rundt bålet», er rettet mot husflid og håndverksaktivteter som passer ute i naturen. Nå får Husflidslaget 1,41 millioner kroner til formidlingsopplegg til utebruk, samt utstyrspakker til lokallag.

Pitchekonkurranser: Ungt Entreprenørskap Oslos prosjekt «Sentralen UNG Gründer» er et tilbud til unge som har en ungdoms- eller studentbedrift, eller en idé de vil teste. Deltakerne får tilgang til kompetanse og veiledning, og får muligheten til å være med i en pitchekonkurranse om å få støtte til å komme i gang med sin idé. Til prosjektet får Ungt Entreprenørskap Oslo 880 000 kroner.

Tilgjengeliggjør historiske foto: I samarbeid med Nasjonalbiblioteket skal den historiske billedsamlingen fra NTB, VG, Aftenposten og Aktuell digitaliseres og gjøres tilgjengelig for allmennheten. NTB får 5 millioner kroner til prosjektet.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Restaurering av Oslofjorden: Sabima vil ta med barn og unge ut i fjæra og la dem bidra til å skape en friskere fjord for framtiden. Sammen med studenter, forskere og fagmiljøer vil de finne løsninger for å bedre Oslofjordens miljøtilstand. I tillegg utvikles undervisningsmateriell slik at flere kan ta løsningene i bruk. Sabima får 3,5 millioner kroner til prosjektet.

Matkultur og friluftsliv: Gjennom prosjektet "Turmat fra hele verden" inkluderes et mangfold av matkulturer inn i friluftslivet, og nye grupper bringes sammen og ut i naturen.Prosjektet ble etablert i 2017 av Norsk Friluftsliv og skal nå videreføres blant annet gjennom å holde turmatkurs, gjennomføre ulike arrangementer, samle flere oppskrifter og kurse lærere i skolen. Norsk Friluftsliv får 3 millioner kroner til prosjektet. 

Formidling av geologi: Naturhistorisk museum, geoparker i Norge, universitetsmiljøer og Rosendalstiftinga skal utvikle formidlingsmateriell om historien til livet på jorda. Materiellet skal støtte opp om en utstilling på Naturhistorisk museum, benyttes til formidlingen i geoparker og brukes i undervisning. Rosendalstiftinga får 2,6 millioner kroner til prosjektet.

Økt bruk av og læring om skog og natur: Gjennom å oppgradere naturstier og skape enkle leirplasser i nærheten av skoler og bebyggelse, vil Det Norske Skogselskap legge til rette for økt bruk av og læring om skog og natur. Skogselskapet får 2 millioner kroner til prosjektet.

«Klimaomstillingsbarometeret»: Norsk Klimastiftelse skal lage en nettportal som på en interessant måte skal gi særlig skoleungdom og studenter løpende kunnskap og vise hvor langt Norge har kommet i omstillingen mot et bærekraftig lavutslippssamfunn. Norsk Klimastiftelse får 1,85 millioner kroner til etablering av «Klimaomstillingsbarometeret.»

Formidling på nytt Vitensenter: Vitensenter Nordland (VN) er under etablering som et nytt vitensenter. Hovedtema her blir Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering, og det skal formildes kunnskap om fisk, sjømat, mineraler, industri, ren kraft og energi. Vitensenteret får nå 1,5 millioner kroner til å utvikle mobile installasjoner og pedagogisk opplegg.

Etablering av grønn aktivitetsdag: Grønt Flagg ønsker å etablere en grønn aktivitetsdag for barnehager og skoler i hele Norge, knyttet opp mot FNs miljødag 5. juni. De vil sette sammen en verktøykasse som skoler og barnehager enkelt kan ta i bruk med opplegg for å gjennomføre dagen. Til prosjektet får de 1,28 millioner kroner.

Utstyr til friluftslivsaktiviteter: The Dale Oen Experience tilbyr aktiviteter for barn og unge innen friluftsliv, forskning og teknologi. Hittil har virksomheten vært i Bergen og Øygarden. Nå skal de etablere seg i Oslo, til glede for barn og unge i Oslo og Viken. Til dette får de 800 000 kroner til utstyr til friluftsliv.

IDRETT OG LEK

En bedre hverdag for rusmiddelavhengige: Foreningen For Helhetlig Ruspolitikk (FFHR) skal i gang med et prosjekt i samarbeid med Norges Golfforbund, som bygger på erfaringene fra Fotballstiftelsen og deres Gatelag. De vil tilby mennesker med psykiske lidelser eller rusutfordringer et aktivitetstilbud for bedre livsmestring, med muligheter for arbeidstrening og veiledning. FFHR får 3 millioner kroner til prosjektet.

Mer fysisk aktivitet i skolen: Gjennom Aktiv365 kurses skoleelever til å bli aktivitetsledere. Målet er å bidra til mer fysisk aktivitet på skolen. Sparebankstiftelsen DNB har allerede støttet tiltaket i tre år, og nå får Vestfold og Telemark Idrettskrets 3 millioner kroner til videreføring av prosjektet for tre nye år.

E-sport og gaming i regi av idrettslag: Idrettslag i Viken som tilbyr e-sport og gaming til barn og unge, ønsker å videreutvikle tilbudet. Dette inkluderer faste seriespill, samt muligheten til å arrangere flere turneringer. Nå får Viken Idrettskrets 2,5 millioner kroner til å gjennomføre breddeaktivitet innen e-sport.

Sommerferietilbud til barn og unge: Zuccarellostiftelsens Sommer Camp er en ukes gratis aktiv sommerleir for barn og unge i fellesferien. Nå får stiftelsen 900.000 kroner til ferieaktiviteter i tre år.

Golf og teater som inkluderingsarenaer: Inkludering Norge bruker golf og teater som verktøy for inkludering av mennesker med flerkulturell bakgrunn. Fysisk golftrening kombineres med workshops og teaterøvinger som arenaer for møter mellom mennesker med ulik bakgrunn. Nå ønsker de å skape et mer permanent tilbud i et større antall kommuner, og får 400 000 kroner til rekrutteringsarbeid, kurs og aktivitet i golfklubber.

Studentlekene 2021 i Oslo: Hvert år gjennomføres Studentlekene for studenter fra hele landet. I 2021 har BI Athletics og Norges Idrettshøykole Studentidrettslag (NIHI) fått tildelt arrangementet, som blir de første Studentlekene i Oslo. Til gjennomføringen av Studentlekene 2021 får de 200 000 kroner.

KUNST OG KULTUR

Videreføring av talentsatsing: Nasjonalballetten UNG er en talentsatsing hvor de beste unge norske danserne og internasjonale talenter får plass i et eget ungdomskompani. Den Norske Opera & Ballet har fått støtte både til etableringen i 2015 og videreføringen i årene etter. Nå får de 3,9 millioner kroner til Nasjonalballetten UNG 2021-2023.

Kunst i skolen: «Kunsten å lære» er et skoleprogram der elevene jobber med kunst i kombinasjon med skolefag. Kunstnere deltar i skolehverdagen og kunstaktivitetene bakes inn i den vanlige undervisningen. Programmet følges av et forskingsprosjekt som ser på effekten på elevenes læring. Innlandet Fylkeskommune får 3,38 millioner kroner til gjennomføring av programmet over tre år.

Ungdom, kunst og lokale kulturminner: Norske Kunstforeninger står bak prosjektet NåDa hvor kunstnere jobber sammen med ungdommer mellom 14 og 19 år om et kunstprosjekt i regi av en lokal kunstforening. Kunstprosjektene tar utgangspunkt i kulturminner i nærmiljøet. Prosjektet har blitt gjennomført tidligere med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og nå får Norske Kunstforeninger 2 millioner kroner til igjen å gjennomføre prosjektet i ti kunstforeninger.

Utendørsundervisning på Kistefos: Kistefos-museet lager et skoleopplegg for tre ulike trinn; et på barneskolen, et på ungdomsskolen- og et på videregående. Til dette kreves utendørsarealer tilpasset undervisning av skoleklasser, og museet får 2 millioner kroner til å tilrettelegge uterommet for formidling.

Flytting av scene, Kongsberg Jazzfestival: Tubaloon scene er tegnet av Snøhetta arkitektkontor, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og ble tatt i bruk første gang under Kongsberg Jazzfestival i 2006. Scenen er temporær og settes opp noen uker før festivalen. Nå ønsker de å flytte den til Norsk Bergverksmuseum og bruke den som hovedscene for barnas jazzfestival, Barnivalen. Kongsberg Jazzfestival får 540.000 kroner til tilrettelegging og fundamentering for ny plassering.

KORK og barnekor i Hokksund: Vertavofestivalen er en kammermusikkfestival som i 2021 skal arrangeres for femte gang i Øvre Eiker kommune. Festivalen er initiert av to av medlemmene i Vertavo strykekvartett som har vokst opp her. I september kommer Kringkastingsorkesteret til festivalen og holder konsert sammen med et gigantisk barnekor med elever fra seks barneskoler i kommunen. Vertavofestivalen får 300.000 kroner til prosjektet.

Fagotter og engelskhorn til unge utøvere: "Instrumenter i fokus" er en satsing på å øke rekrutteringen til instrumentene obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Organisasjonen Norsk Dobbeltrørlag (DOR) bidrar til satsingen og de får 900.000 kroner til fagotter og engelskhorn til unge utøvere.

Konserter i Troldsalen og Håkonshallen: Festspillene i Bergen får 800.000 kroner til konserter i komponisthjemmene Troldsalen og Håkonshallen i 2021.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Marcus Holven Christensen

Marcus Holven Christensen

Pressekontakt Ansvarlig for Verdens Kuleste Dag +47 928 19 077

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway