Gå videre til innhold
Venneforeningen ved Steinerskolen på Hovseter i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet, og har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Katrine Lunke)
Venneforeningen ved Steinerskolen på Hovseter i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet, og har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Katrine Lunke)

Nyhet -

Nå kan du foreslå kandidater til generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. Valget skal gjennomføres i mars 2022, men nominasjonsprosessen er allerede i gang og stiftelsen ber om innspill til gode kandidater.

Du kan sende inn ditt forslag til kandidater frem til 31. oktober

Her kan du sende inn ditt forslag 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å videreføre sparebanktradisjonene gjennom støtte til tiltak til beste for det norske samfunnet, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på cirka 8,5 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Generalforsamlingens oppgaver er blant annet å godkjenne årsoppgjøret, velge styret til Sparebankstiftelsen DNB og å beslutte eventuelle vedtektsendringer.

Les mer om stiftelsens styrende organer.

Kravene til kandidatene er at de har et kundeforhold til DNB og at de ikke er ansatt eller har et tillitsverv i DNB-konsernet. De kan heller ikke være ansatt eller ha styreverv i selskaper som konkurrerer med DNB.

Det er ønskelig at kandidatene er samfunnsengasjerte, deltar i frivillig aktivitet og har et engasjement for barn og unge.

Kundevalg i mars 2022

Avstemmingen for kundevalget vil foregå i hele mars 2022 i DNBs mobil- og nettbank. Alle DNBs personkunder over 18 år får mulighet til å stemme.

Legg inn ditt forslag til kandidat her


Emner

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway