Gå videre til innhold
Kystledhytta Homlungen fyr i Ytre Hvaler nasjonalpark (Foto: Oslofjorden Friluftsråd)
Kystledhytta Homlungen fyr i Ytre Hvaler nasjonalpark (Foto: Oslofjorden Friluftsråd)

Nyhet -

Storsatsing på Oslofjorden

Sparebankstiftelsen DNB vil bidra til at flere opplever og tar vare på naturen i og rundt Oslofjorden, og gir 30 millioner kroner fordelt på to prosjekter i regi av Havforskningsinstituttet, Færder Nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark og Oslofjorden Friluftsråd.

Tildelingen markerer starten på Oslofjorden som satsingsområde for stiftelsen.

- Oslofjorden er Norges tettest befolkede kystlinje. Med sine flotte friluftsområder er dette et viktig område for svært mange mennesker, og naturen i og rundt fjorden er viktig for biologisk mangfold, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Vedlikehold av kystledhytter og formidling av kunnskap om det maritime miljøet

To mottakere får nå 15 millioner kroner hver til prosjekter relatert til Oslofjorden:

  • Havforskningsinstituttet, Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark får 15 millioner kroner til et treårig pilotprogram kalt «Frisk Oslofjord». I prosjektet skal de utarbeide et marint økologisk grunnkart og en kunnskapsbank for undervisning og annen informasjon til allmennheten.
  • Oslofjordens Friluftsråd får 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til vedlikehold av kystledhytter i Oslofjorden.

Bekymret for Oslofjordens tilstand

Initiativtakerne til «Frisk Oslofjord» er opptatt av å utvikle grunnlaget for bærekraftig forvaltning av de marine ressursene og det marine miljøet. De er bekymret for Oslofjordens tilstand. Nå vil de tilegne seg mer kunnskap om det marine miljøet, og spre kunnskapen til befolkningen og spesielt til barn og unge.

- Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Flere fiskeslag er borte, og viktige leveområder, som blant annet tareskog, har gått tilbake de senere årene. Gjennom dette prosjektet vil vi få mer kunnskap om naturtypenes utbredelse og tilstand, som vil være avgjørende for forvaltningen av de marine ressursene. Kunnskapen vil være et viktig tilskudd i arbeidet med å redde kysttorsken og flere andre fiskeslag som er i samme situasjon. Videre skal vi formidle kunnskapen gjennom deltakelse i praktisk forskning, sier Frithjof Moy i Havforskningsinstituttet.

Sikre kystledhyttene i Oslofjorden for fremtiden

De 61 kystledhyttene i Oslofjorden har behov for systematisk vedlikehold og oppgradering, og flere av bygningene har kulturhistorisk interesse og er verneverdige.

Oslofjorden Friluftsråd er opptatt av å sikre hyttene for fremtidig bruk, ikke minst for alle barn og unge som besøker hyttene. I 2017 var det over 33.000 overnattinger i hyttene, hvorav flere av gjestene var skoleklasser eller grupper av barn og unge.

- Nå skal vi vedlikeholde og oppgradere kystledhyttene og gjøre dem godt rustet for besøk i lang tid fremover. Det vil bidra til mange naturopplevelser for barn og unge, sier Rune Svensson, leder i Oslofjorden Friluftsråd.

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med totalt 8,7 millioner kroner til Oslofjorden Friluftsråd, til istandsetting av kystledhytter og til bygging av et friluftshus på Storesand i Hvaler.

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere prosjekter rundt Oslofjorden

André Støylen oppfordrer organisasjoner som jobber for å skape et triveligere miljø rundt Oslofjorden til å søke om støtte til prosjekter innen søknadsfristen 1. september.

- Rundt to millioner mennesker har Oslofjorden som sitt viktigste friluftslivsområde. Målet med Oslofjordsatsingen er å inspirere flere til å oppleve, forstå og ta vare på fjorden. Sparebankstiftelsen DNB støtter organisasjoner som gjør naturopplevelser tilgjengelig for flere og som tilrettelegger for mer kunnskap og læring om naturen.

Det kan være tiltak som rydding av strender, tilgjengelige brygger, formidlingsprosjekter, turopplevelser og annet. Jo flere som bruker naturen og blir glad i den, jo flere ønsker å ta vare på den, sier André Støylen.

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway