Gå videre til innhold
Norges Husflidslag får støtte til prosjektet «Alt kan fikses», som bidrar til mer gjenbruk og reparasjon av utstyr og klær. (Foto: Tove Breistein)
Norges Husflidslag får støtte til prosjektet «Alt kan fikses», som bidrar til mer gjenbruk og reparasjon av utstyr og klær. (Foto: Tove Breistein)

Pressemelding -

360 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 331 millioner kroner fordelt på 360 store og små prosjekter etter høstens søknadsrunde.

Felles for prosjektene som får støtte fra stiftelsen er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Siste søknadsfrist var 1. september, og 42 prosent av søknadene ble innvilget.

I 2022 har stiftelsen delt ut til sammen 1 milliard kroner fordelt på tre faste søknadsrunder, pluss en samarbeidsordning med Amedia, hvor støtten gis via lokalavisene. 2771 tiltak har fått støtte i 2022.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer bidragene til allmennyttige formål.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Disse får støtte nå

Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge innen formålene kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

- Vi er imponert over alle de gode initiativene som settes i gang til glede for barn og unge. Her er det tiltak som skaper gode møteplasser, sørger for utlånsutstyr, utløser frivillig innsats og bidrar til å øke felleskapet i lokalmiljøene. Nå gleder vi oss til følge med på prosjektene, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Det er svært varierte tiltak som får støtte, fra kompetanseløft for ledere og trenere til kunstformidlingsprosjekter. Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

De tildelte beløpene varierer fra 10 000 kroner til 20 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), ved Olympiatoppen, til styrking av toppidrettstilbudet i mindre grener.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway