Gå videre til innhold
Ekebergparken i Oslo har et formidlingsopplegg for skoleklasser hvor både klimaendringer og demokratiet er temaer. De får støtte til å videreføre formidlingsprogrammet Ekebergparkens Klimakonferanse. (Foto: Kristina A. Kvåle)
Ekebergparken i Oslo har et formidlingsopplegg for skoleklasser hvor både klimaendringer og demokratiet er temaer. De får støtte til å videreføre formidlingsprogrammet Ekebergparkens Klimakonferanse. (Foto: Kristina A. Kvåle)

Pressemelding -

565 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 643,7 millioner kroner fordelt på 565 store og små prosjekter på Østlandet.

Stiftelsen støtter tiltak innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Organisasjonene som får støtte i denne omgangen, har søkt om beløp over 50.000 kroner innen søknadsfristen 1. desember 2023. 43 prosent av søknadene ble innvilget og får nå tildelt midler.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):


Det er stor variasjon når det gjelder både mottakere og prosjekter som får støtte. I denne runden gis det tildelinger til prosjekter som bidrar til lettere tilgjengelig utstyr, aktivitetsanlegg, skolehager, kunstformidling for barn og unge, spel og revyer, håndverksaktiviteter, oppgradering av lokale møteplasser, formidling av lokalhistorie, instrumenter til korps og mye mer.

– Vi er imponert over alle de gode initiativene som settes i gang for barn og unge. Nå gleder vi oss til følge med på prosjektene, sier Inger-Lise Larsen, konstituert direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, frivilligsentraler, velforeninger, skoler og FAU, fritidsklubber, kunstsentre, danseklubber og husflidslag.

De tildelte beløpene varierer fra 11.000 kroner til 70 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Den Norske Turistforening til å vedlikeholde DNT-hytter på Østlandet.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. I 2024 har stiftelsen endret til løpende søknadsfrist for beløp til og med 50.000 kroner. Det betyr at søknaden kan sendes inn nå, og svaret kommer i løpet av 6 til 8 uker etter innsendingen.

Hvis søknaden gjelder beløp over 50 000 kroner, er neste søknadsfrist 1. september.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,6 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 45 sparebankstiftelser.  

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med mer enn 11,5 milliarder kroner til allmennyttige formål. For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde: Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune. Stiftelsen støtter også landsomfattende og nasjonale tiltak.  

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway