Gå videre til innhold
Studio Nille i Larvik fikk tidligere i år støtte til å sette opp og gjennomføre en samarbeidsforestilling med Vestfold ungdomsstrykeorkester (Foto: Lise Reng)
Studio Nille i Larvik fikk tidligere i år støtte til å sette opp og gjennomføre en samarbeidsforestilling med Vestfold ungdomsstrykeorkester (Foto: Lise Reng)

Pressemelding -

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. desember

Sparebankstiftelsen DNB håper mange organisasjoner på Østlandet benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge innen fristen 1. desember.

Velforeninger, amatørteatre, idrettslag og andre organisasjoner som bidrar til glede for barn og unge har siden 2002 mottatt store og små beløp i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Neste søknadsfrist er 1. desember, og stiftelsen håper mange benytter anledningen til å søke.

Stiftelsen støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

– Det har kommet mange gode søknader allerede, men vi ønsker oss alltid flere. Med våre midler kan vi støtte de lokale initiativene og utløse de gode kreftene som finnes blant organisasjoner, lag og foreninger på Østlandet, sier André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen støtter prosjekter innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Organisasjoner og foreninger på Østlandet kan søke, siden stiftelsen ble opprettet med sparebankmidler som opprinnelig kommer fra dette området.

Nærmest uendelige muligheter

Så langt i år har Sparebankstiftelsen DNB delt ut 1,1 milliard kroner i støtte til over 2000 prosjekter. Organisasjoner har fått støtte til gapahuker, danseforestillinger, skateramper og mye, mye mer.

– Vi ønsker at organisasjoner og frivillige skal søke støtte til det de er opptatt av. Involver barn og unge i lokalmiljøet, engasjer frivillige og finn samarbeidspartnere. Sannsynligheten er stor for at det vil springe frem et prosjekt vi kan støtte, sier Støylen.

Søknadene som kommer inn 1. desember vil få svar i løpet av første kvartal 2024. Søknader opptil 50 000 kroner har raskere behandlingstid.

Emner

Kategorier

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 9,7 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway