Skip to main content

Støtte til tiltak i nærmiljøet? Husk søknadsfristen 1. februar

Pressemelding   •   jan 25, 2018 08:10 CET

Bruken foreningen i Fredrikstad jobber for å integrere ungdom og skape gode sosiale nettverk og møteplasser. I 2017 fikk de støtte til bandutstyr til Bruken Rockeskole. (Foto: Julianne Leikanger)

1. februar er fristen for å søke Sparebankstiftelsen DNB om støtte til tiltak i lokalmiljøet. Det kan søkes om støtte til lokale prosjekter i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark.

Sparebankstiftelsen DNB planlegger i 2018 bruke ca 650 millioner kroner til allmennyttige formål. Kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no/Sok-stotte.

Områder for støtte

Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til prosjekter innenfor følgende fire områder:

  • Kulturminner og historie
  • Kunst og kultur
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Stiftelsens hovedmålgruppe er aldersgruppen opp til ca 25 år. Ellers legges det vekt på tiltak som kommer mange til gode, involverer frivillige og skaper aktivitet og engasjement.

En samlet oversikt over Sparebankstiftelsen DNBs tildelinger siden 2002 finnes her.

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.