Gå videre til innhold
FAU ved Hof skole fått på plass et uteklasserom for elevene, og fikk støtte til å bygge gapahuk fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Katrine Lunke)
FAU ved Hof skole fått på plass et uteklasserom for elevene, og fikk støtte til å bygge gapahuk fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Katrine Lunke)

Pressemelding -

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB

Denne våren skal det velges nye kundevalgte medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB. Frem til 31. mars kan alle DNB-kunder over 18 år stemme i mobil- eller nettbanken.

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. Valget gjennomføres i hele mars måned.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å videreføre sparebanktradisjonene gjennom støtte til tiltak til beste for det norske samfunnet, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på 8,4 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge.

Generalforsamlingen er Sparebankstiftelsen DNBs høyeste organ, blant annet med ansvar for å velge styret i stiftelsen. Generalforsamlingen består av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i kjerneområdet til tidligere Sparebanken NOR (syv fylker på Østlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de øvrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder velges av fylkestingene (bystyret i Oslo) i Sparebankstiftelsen DNBs opprinnelsesområde.

Les mer om stiftelsens styrende organer 

Slik stemmer du

Alle DNBs personkunder over 18 år kan stemme. Gå inn i mobil- eller nettbanken til DNB, og finn lenken til stemmesiden.

Kandidatene er presentert med bilde og informasjon - du krysser av på de kandidatene du velger. Din stemme er anonym, og hver kunde kan stemme én gang. Du kan stemme frem til 31. mars.

Alle som stemmer blir med i trekningen av to gavekort på 1000 kroner hver.

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 34 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til landsomfattende tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway