Gå videre til innhold
"ALLE SKAL MED"

Nyhet -

"ALLE SKAL MED"

Begrepet «ALLE SKAL MED» kan brukes om mye innen sponsing og event. For mye dreier seg om å engasjere mennesker fra ulike samfunnslag, på ulike nivåer, i ulike aldersgrupper, av ulikt kjønn og med ulik bakgrunn.

For oss i Sponsor- og Eventforeningen handler det også om å få med flere medlemmer fra større deler av landet.

I vår og sommer jobbet vi i styret med å legge en ny strategi for foreningen. Her ble vi enige om at Sammen skaper vi verdifulle opplevelser skulle være vår ledestjerne og visjon. En visjon som beskriver både foreningens og medlemmenes viktigste oppgave og som poengterer at vi skal gjøre det sammen.

Når vi inviterer til frokostmøter, fagforum, fagdager eller konkurranser er det jo nettopp det å skape verdifulle opplevelser og bidra til kunnskap og konkurransekraft for deltagerne som er hovedhensikten. Dette er kjernen i vår aktivitet.

For å få alle til å jobbe mot samme visjon har vi valgt oss verdiene Samlende, Nytenkende og Inspirerende. Disse skal brukes og forstås av alle som jobber med ulike prosjekter i foreningens regi.

I året som har gått har vi igjen klart å samle mange medlemmer på jakt etter ny og oppdatert kunnskap om ulike relevante temaer.

Jeg husker spesielt innleggene fra frokostmøtet «Look to Ålesund» hvor vi fikk høre gründeren, Lars Giskeødegård i selskapet Momentium fortelle om hvordan de gjennom godt samarbeid med kultursjef, Oskar Skulstad i Ålesund kommune har klart å skape verdifulle opplevelser og arbeidsplasser for nærmiljø og omgivelsene rundt.

Det var et inspirerende innlegg som gir oss ideer om hvordan vi kan få til store ting bare man er modige nok til å tenke nytt, tenke stort og få alle med.

Det var også en bekreftelse om at vi må få alle som jobber med sponsing- og event i hele Norge til å engasjere seg og dele sin kunnskap gjennom nettverket i Sponsor- og Eventforeningen. For nå har vi satt mål av oss til å styrke vår posisjon som en landsdekkende forening, øke antall medlemmer og få en mer balansert medlemsmasse med jevnere fordeling av sponsorer, objekter, eventbyråer og andre.

Til å iverksette denne nye strategien starter vi året med ny daglig leder i Janette Haukland. Hun skal lede oss inn i en ny tid når Hege Mauroy nå takker for seg. Det første hun skal ta tak i er å engasjere medlemmer- og ikke-medlemmer til å melde seg på i en av de 18 kategoriene i Sponsor- og Eventprisen 2020. Her har vi utvidet antall kategorier nettopp fordi «ALLE SKAL MED». Videre skal vi fokusere på å engasjere de av medlemmene som ønsker å bidra til utvikling av foreningens aktiviteter samt sørge for at den aller første Sponsor- og Eventuka blir en suksess første uka i mars.

Avslutningsvis vil jeg minne om at de som ønsker å bidra til bedre rammebetingelser, økt kunnskapsnivå innen sponsing- og event samt ønsker å dele av sin erfaring i komiteer eller i styret oppfordres til å ta kontakt med valgkomiteens leder, Vegard Arntsen eller daglig leder Janette Haukland på epost jh@sponsevent.no

Så vil jeg ønske alle en fredfull jul og et godt nytt år hvor jeg håper å møte medlemmer fra hele Norge under Sponsor- og Eventprisen den 4.mars 2020 som en del av foreningens alle første Sponsor- og Eventuke hvor «ALLE SKAL MED».

Gunnar Glavin Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen

Emner

Pressekontakt

Vegard Arntsen

Vegard Arntsen

Pressekontakt Daglig leder i Sponsor Insight PRESSE: Ressursperson i forhold til sponsing, tall og statistikk 934 32 655

Velkommen til Sponsor- og Eventforeningen !

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event. Foreningen har pt drøyt 200 medlemsvirksomheter.

Foreningen ble stiftet i 2001, først hetende Sponsorforeningen. I og med at event ofte er et naturlig element i sponsorarbeide, ble foreningen utvidet til Sponsor- og Eventforeningen i 2005.

Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde.

Sponsor- og Eventforeningen
Munkedamsveien 15
0166 oslo
Norway