Gå videre til innhold
Sponsor- og eventprisen 2021
Sponsor- og eventprisen 2021

Nyhet -

Sponsor- og eventbransjen skal feire sine beste kampanjer tross et vanskelig år.

- Jeg håper det kommer inn så mange søknader at vi i juryen får en skikkelig slitsom jobb. Da blir jeg veldig glad, sier jurymedlem Hege Irene Asplund, sponsorrådgiver i Obos.

Hun oppfordrer de som sitter inne med noe til å søke før fristen 1. mai.
- Det er lett å prioritere bort å skrive en søknad i en travel hverdag. Men nå du først setter deg ned for å skrive, tar det ikke så lang tid.
-Jeg gleder meg til å se mange gode søknader og caser. Måtte de beste casene vinne! Lykke til!
Foreningen fyller 20 år i år og planen var å ha en heidundrendejubileumsfest med prisutdeling til høsten. Men da ville vi hatt det fysisk og med mange mennesker i salen. Det er nå veldig usikkert om det blir mulig. Derfor flyttes prisutdelingen til 16. juni og blir gjennomført digitalt. 
- Foreningen syntes det er viktig at bransjen får innblikk i alt det bra som er gjort i 2020, til tross for utfordrende tider, sier Janette Haukland, Daglig Leder
Årets prisutdeling vil finnes sted digitalt den 16. juni, og det skal deles ut priser i følgende kategorier;
 • Årets omstilling
  Omstillingsprisen skal tildeles et selskap, organisasjon eller institusjon som har vist stor evne til omstilling for å styrke sin markedsposisjon. Prisvinner har skapt et nytt produkt eller konsept hvor omstillingen har vist innovasjon og fremsyn og har oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien og verdsetter egenskaper som nytenking av eksisterende ressurser, bærekraft, og evnen til å engasjere.
 • HedersprisenPrisen skal gå til en navngitt person eller bedrift/institusjon/organisasjon som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme sponsing og/eller event som fagområde.
 • Årets bransjeprisPrisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Denne klassen kan vinnes av samme søker som eventuelt også er nominert eller vinner av annen kategori. Det er ikke søknadsrett i denne kategorien, vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre kategoriene eller basert på juryenes egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. Bransjen, gjennom medlemmene i foreningen, stemmer frem vinneren blant de nominerte.
Sponsorpriser
 • Årets SosiosponsorÅrets sosiosponsor skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av en veldedig organisasjon har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.
 • Årtes KultursponsorPrisen skal tildeles en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av et kulturobjekt har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.
 • Årets IdrettssponsorPrisen skal tildeles et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av et idrettsobjekt har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.
 • Årets SosioobjektPrisen tildeles et sosioobjekt (en veldedig organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres behov eller å utvikle sponsorkonsepter tilpasset sponsor. Det vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.
 • Årets kulturobjektPrisen tildeles et kulturobjekt (individ, gruppe eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje, samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker eller å utvikle sponsorkonsepter tilpasset sponsor. Evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse vektlegges. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.
 • Årets sponsoratÅrets sponsorat går til en sponsor og et objekt som har benyttet sponsoratet som en plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å skape noe nytt. Nyskapning kjennetegnes eksempelvis ved at man har nådd ut til et nytt marked, har brukt en ny metode, introduser en tjeneste eller løsning som samtidig har oppnådd ønsket effekt.
 • Årets IdrettsobjektPrisen tildeles et idrettsobjekt (individ, lag eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres behov eller å utvikle sponsorkonsepter tilpasset sponsor. Evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse vektlegges. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.
Eventpriser
 • Årets B2C eventPrisen Årets business 2 consumer event skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Årets business 2 consumer event deles ut til den bedrift som har benyttet opplevelsesbasert kommunikasjon direkte mot sluttbruker optimalt.
 • Årets B2B eventPrisen Business to Business event skal gå til en organisasjon som gjennom strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon innen B2B markedet. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.
 • Årets ProduktlanseringÅrets produktlansering innen event skal gå til en organisasjon som, gjennom strategisk bruk av event som markedskanal, har lansert et nytt produkt enten internt eller eksternt. Vinneren skal ha veldokumenterte resultater som underbygger at både produktet og lanseringen har vært suksessfulle. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.
 • Årets intern EventÅrets interne event skal gå til en organisasjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinner bidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.
 • Årets EventÅrets interne event skal gå til en organisasjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinner bidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien
 • Årets messestandPrisen Årets messestand skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt messestand som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt eller internt. Messestand skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Årets messestand deles ut til den bedriften som har klart å få frem gode budskap både design- og opplevelsesmessig mot sluttbruker.
Det er oppnevnt to juryer, en for sponsorpriser og en for eventpriser.
Årets Eventjury er ledet av Tron Mathisen fra 6. sans og består øvrig av:
 • Ann Kristin Syversen, Tine
 • Kristian Hjelle, Need Music
 • Marius Widerøe, Konsertsystemer
 • Birgitte Nestande, Innovasjon Norge
 • Thomas Seeberg, KPMG
Årets sponsorjury er ledet av Vegard Arntsen fra sponsor insight og består øvrig av:
 • Håvard Bakken, ANFO
 • Ina Svarød, Ambera
 • Hege Asplund, OBOS
 • Lars Berg Giskeødegård, Momentium
 • Jon Thore Torstensen, Vålerenga Hockey
 • Stein Bugge, Sparebank1 Midt-Norge
De nominerte lanseres 15. mai. 

Emner

Kategorier

Kontakter

Bodil Sveen Berggren

Pressekontakt Daglig leder 91680858

Velkommen til Sponsor- og Eventforeningen !

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event. Foreningen har pt drøyt 200 medlemsvirksomheter.

Foreningen ble stiftet i 2001, først hetende Sponsorforeningen. I og med at event ofte er et naturlig element i sponsorarbeide, ble foreningen utvidet til Sponsor- og Eventforeningen i 2005.

Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde.

Sponsor- og Eventforeningen
Munkedamsveien 15
0250 Oslo
Norway