Gå videre til innhold
Fra mandag 23. mars og i dagene fremover blir det endringer i kollektivtilbudet

Nyhet -

Fra mandag 23. mars og i dagene fremover blir det endringer i kollektivtilbudet

På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset reduseres rutetilbudet.

For Sporveiens tilbud betyr dette følgende:

  • T-banen reduserer sitt rutetilbud fra tirsdag 24. mars
  • Trikken reduserer sitt rutetilbud fra torsdag 26. mars

Les mer om kollektivtilbudet og holde deg oppdatert på ruter.no.

Bakgrunnen for endringen

Koronaviruset fører til en ny hverdag der mange holder seg hjemme. Samtidig er det viktig å opprettholde et godt tilbud for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt, og som fremdeles må reise kollektivt. Kollektivtrafikken holdes i gang, men for å prioritere ressursene riktig, blir det færre avganger enn vanlig.

Det legges opp til å ha så stor kapasitet at det fremdeles er god plass om bord slik at reisende skal kunne holde avstand til de rundt seg. Vi prioriterer viktige avganger og ønsker en jevn trafikk for alle gjennom døgnet. Mange i viktige samfunnsfunksjoner jobber skift, og rutetilbudet tar høyde for dette.

Les også: Koronavirus/Covid-19: Reiseråd for kollektivtrafikken

Related links

Kategorier

Kontakter

Cato Asperud

Cato Asperud

Pressekontakt Kommunikasjonssjef politikk og samfunn Presse og mediekontakt +47 908 56 044

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.