Gå videre til innhold
Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi Oslo kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier. Foto: Oslo kommune
Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi Oslo kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier. Foto: Oslo kommune

Nyhet -

Sporveien med på miljøhovedstadsåret

Fredag 4. januar  markerte Oslo kommune starten på miljøhovedstadsåret. Sporveiens viktigste bidrag i miljøåret er å fortsette å produsere smarte og rene kollektivreiser som erstatter behovet for bil.

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre byer. Oslovant fordi byen kan vise til noen av de beste løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Oslo har gjennom langsiktig arbeid blitt en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, blant annet gjennom å styrke kollektivtrafikken og legge til rette for syklende og gående.

Fredag var den offisielle åpningen av miljøhovedstadsåret i Oslo rådhus, der representanter fra Sporveien og resten av kollektivfamilien er til stede.


270 millioner miljøvennlige reiser
– Målbevisste politikere og en samfunnsengasjert befolkning og næringsliv har ført til at byen vår er årets miljøhovedstad i Europa. Sporveiens viktigste bidrag er å produsere om lag 270 millioner miljøvennlige reiser med trikk, buss og t-bane. Kollektivreisene erstatter en bilpark så omfattende at det nesten ikke er til å forestille seg. På toppen kommer 40 nye utslippsfrie elbusser som vil gjøre Unibuss til en av Europas ledende operatører innen elbuss, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Kollektivtrafikken, og Sporveien spesielt, er en svært viktig del av løsningen på miljø- og klimautfordringene og Oslo-områdets fremtidige befolkningsvekst. Hele 60 prosent av Oslos klimagassutslipp kommer i dag fra transportsektoren.


Historisk satsning
– Den tunge klimasatsingen på kollektivtrafikk i Oslo-regionen i årene fremover er historisk. Totalt er det foreslått om lag 65 milliarder kroner i investeringer bare knyttet til trikk og T-bane frem til 2036, inkludert nytt signalsystem, ny sentrumstunell og Fornebubanen. I tillegg kommer satsingen på tog, buss og andre kollektive og miljøvennlige transportmidler. I denne satsningen har Sporveien en viktig samfunnsrolle, sier Cato Hellesjø.


Oslo kommune og Sporveien planlegger aktiviteter
Oslo kommune markerer starten på miljøhovedstadsåret med en rekke gratis og åpne arrangementer. I samarbeid med Klimafestivalen gjør kommunen om SALT til en vinterlandsby med aktiviteter, workshops, konserter, poesi og foredrag gjennom hele helgen. Gjennom hele året blir det arrangert en rekke ulike aktiviteter i regi av kommunen, kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner. Sporveien planlegger også flere aktiviteter i løpet av miljøhovedstadsåret, blant annet i samarbeid med de andre medlemmene i kollektivfamilien.

Derfor vant Oslo
Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi Oslo kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående. Oslo skåret høyest i hele 8 av 12 konkurransekategorier. I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering.

Pressekontakt

Anette Espeli

Anette Espeli

Kommunikasjonssjef samfunnsansvar, bærekraft og prosjekter Presse- og mediekontakt +47 913 53 284

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.