Gå videre til innhold
Her er fem av studentene som jobbet med apputvikling i sommer. Bak fra venstre: Ine Malen Stock, Stian Vaage og Espen Lien Pedersen. Foran fra venstre: Magnus Holmseth Nordhagen og Kevin Todorov
Her er fem av studentene som jobbet med apputvikling i sommer. Bak fra venstre: Ine Malen Stock, Stian Vaage og Espen Lien Pedersen. Foran fra venstre: Magnus Holmseth Nordhagen og Kevin Todorov

Nyhet -

Studenter vant 100 000 og fikk drømmesommerjobb på kjøpet

I vår vant de studentsamskipnadens ideathon for ideen til det som skal bli landets beste studentapp. I sommer har de sammen med andre studenter fått jobbe med å utvikle appen.


Tekst: Helle Friis Knutzen, Universitetet i Sørøst-Norge

– Å delta på Ideathon var en glede i seg selv, å vinne var en ubeskrivelig følelse. Å få tilbud om å fortsette å jobbe med appen som sommerjobb var fantastisk. Det ga meg en bekreftelse på at jeg har valgt riktig utdanningsretning på økonomi-studiet, nemlig innovasjon og entreprenørskapsledelse og at det ikke var bortkastet de årene jeg hadde på dataingeniørstudiet.

Det sier Ine Malen Stock, en av dem som i sommer har jobbet for å lage en app som skal gjøre livet for studenter på Universitetet i Sørøst-Norge litt enklere. Det var Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge som sto bak ideathon som ble arrangert rett før koronaen satte inn. 

Student Sørøst - alt på ett sted

Appen skal hete Student Sørøst og målet med den er at studentene skal kunne samle alle tjenester de har bruk for på ett sted. I sommer er det samskipnadens tjenester de har jobbet mest med - for eksempel skal studentene kunne handle i studentkafeéne og opparbeide seg rabatter når de bruker appen. Litt lenger fram i tid skal appen også gi studentene oversikt over alt som skjer av sosial aktivitet på det enkelte campus.

– Den siste funksjonaliteten er ganske omfattende å utvikle, men vi håper at den kan være ferdig til første lansering. Hvis ikke kommer den i versjon 2, forteller Ine Malen.

Spennende og relevant jobb

– Det er ganske spennende å utvikle en app som vi selv og vennene våre skal bruke. Se for deg når du er i kantina, og plutselig ser du en ukjent som bruker din app. Det må være en god følelse.

Det sa Kevin Todorov og Espen Lien Pedersen til Tønsberg Blad i sommer. Der trakk de også fram at de får prøve seg i en relevant jobbsituasjon og får verdifull arbeidserfaring.

Arbeidsgiver er selv studentbedrift

Arbeidsgiveren til Ine Malen Stock er Rada Labs AS, en studentbedrift drevet av Rasmus Tyrén og Dan Trygve Olsrød. De går på henholdsvis siviløkonomiutdanning innen markedsføringsledelse og bachelor i IT og informasjonssikkerhet.

Rasmus og Dan har tidligere vunnet hackatonpris for beste bruk av data fra NAV. Deres store innovative engasjement gjorde at de ble invitert med i USN sitt studentinkubatorprogram. Dan og Rasmus er aktivt med i studentmiljøet og har jobbet mye med teknologi og med apputvikling. De var et klart valg når samskipnaden skulle finne noen til å lede ideathonet for studentappen og til å stå for selve utviklingen av den i etterkant.

– Sju av studentene som jobbet her i sommer skal fortsette å jobbe med apputviklingen ved siden av sine studier i høst, forteller Dan.

Ine Malen er en av dem som skal fortsette å jobbe med appen. Hun var usikker, siden hun alltid prioriterer skolen først.

– Det fikk jeg stor forståelse og respekt for av Rada Labs. Det er en flott bedrift og jobbe for, sier Ine Malen, som er glad for at hun nå kan tilpasse antall timer på jobben med tiden hun har til overs ved siden av studiene.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Heidi Pettersen

Heidi Pettersen

Pressekontakt Pressekontakt 977 06 201