Stamina Group leverer HMS- og bedriftshelsetjenester til over 16 000 virksomheter i Norge og Sverige.
Stamina Group leverer HMS- og bedriftshelsetjenester til over 16 000 virksomheter i Norge og Sverige.

Pressemelding -

Lederskifte i Stamina Group

Som et ledd i å samle Stamina Groups bedriftshelsetjenestevirksomhet i Sverige (Avonova) og Norge (Stamina Helse), går leder i Norge, Eskild Larsen, av som CEO for Stamina Group og administrerende direktør for Stamina Helse. Konsernet samles under ny felles ledelse med interim-konserndirektør Pål Thore Krosby.

Stamina Group er en ledende tilbyder av tjenester innenfor bedriftshelse, rehabilitering og lederutvikling i Norge og Sverige. Selskapet bistår bedrifter og organisasjoner med utvikling av sunne arbeidsmiljøer som bidrar til overskudd for enkeltmennesker, virksomheter og for samfunnet.

Konsernets eier, Norvestor, har siden oppkjøpet i fjor, hatt en ambisjon om å samle virksomhetene i de to landene, og utvikle konsernet til én sterk Nordisk aktør innen bedriftshelse. Lederskiftet er et ledd i denne utviklingen.

Eskild Larsen har vært i selskapet siden juni 2014. Først som leder for treningsdivisjonen, deretter som leder for hele virksomheten og for Stamina Helse. Larsen ledet arbeidet med å skille divisjonene i selskapet fra hverandre for å rendyrke kjernevirksomheten i hver divisjon og samtidig avhende NIMI og Stamina Trening under tidligere eier, Herkules. Larsen ledet også arbeidet fra selskapets side med fjorårets eierskifte, da Norvestor tok over som eier av virksomheten både i Sverige og Norge. Under Larsens ledelse har Stamina Helse revitalisert fokuset på kjernevirksomheten knyttet til HMS, arbeidsmiljø og bedriftshelsetjeneste.

Styre og eiere ønsker å takke Eskild Larsen for hans bidrag i den gode jobben som er gjort med og for selskapet, både før eierskiftet og gjennom inneværende år.

«Jeg ønsker å takke Eskild for det flotte arbeidet han har bidratt med gjennom flere år, blant annet med å posisjonere Stamina som den ledende leverandøren av bedriftshelsetjenester i Norge. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Eskild lykke til med nye muligheter» Liselott Kilaas, styreleder Stamina Group

For Larsen er det skiftet som nå gjøres en naturlig del av prosessen konsernet er inne i. Han har gitt fem gode år til selskapet, og er takknemlig for det han har fått være med å bidra til i disse årene.

«Stamina er en organisasjon bestående av veldig mange dyktige medarbeidere som har et stort engasjement og en sterk tro på verdien vi bidrar til. For meg har det vært utrolig lærerikt og givende å jobbe med alle disse. Sammen med våre kunder har vi utviklet og profesjonalisert en spennende bransje. Jeg har lært og erfart mye jeg vil ta med meg videre. Jeg vil få rette en stor takk til alle Stamina-kolleger, for deres innsats, dedikasjon og resultater. Jeg ønsker dere lykke til i årene som kommerEskild Larsen, fratredende Adm. Dir. Stamina Group/Stamina Helse

Stamina/Avonova ledes inntil videre av interim-konsernsjef, Pål Thore Krosby. Prosessen med å rekruttere inn en permanent CEO for konsernet pågår.

Eventuelle spørsmål kan rettes til konsernsjef, eller til styreleder.

krosby@staminagroup.no // liselott@kilaas.no

Stamina Group er Nordens ledende aktør innen bedriftshelse. Konsernet består av Avonova, Sveriges nest største bedriftshelsetjeneste, og Stamina Helse, Norges største bedriftshelsetjeneste.

Stamina Helse har 550 ansatte, mer enn 50 kontorer rundt om i landet og en markedsandel på 23%. Avonovas 650 ansatte hjelper sine kunder på mer enn 120 steder rundt om i Sverige og har en markedsandel på 18 %.

I begge land hjelper vi arbeidsgivere å fremme helse og øke produktivitet på arbeidsplassen gjennom forebyggende helse og arbeidsmiljøarbeid. Vi drives av viljen til å skape et bærekraftig arbeidsliv.

www.staminahelse.no / www.avonova.se

Norvestor er et ledende private equity-selskap som fokuserer på investeringsmuligheter i vekstselskaper og gjennomfører i hovedsak plattforminvesteringer i Norge og Sverige, med potensiale til å oppnå en ledende nordisk eller internasjonal posisjon gjennom enten organisk vekst, oppkjøp eller ekspansjon til nye land. Teamet har gjennomført 68 investeringer med mer enn 265 påfølgende M&A-transaksjoner, samt gjennomført 45 salg inkludert 15 børsnoteringer. Fond forvaltet av Norvestor er for tiden majoritetseier i følgende porteføljeselskaper; Johnson Metall, Sentech (tidligere Advantec Sensing), Apsis, Aptilo, Cegal, Marine Aluminium, Robust, iSurvey, Future Production, Nomor, PG Flow Solutions, Roadworks, Permascand, 4Service, HydraWell, Eneas, Presserv, Nordic Camping & Resort, READ Cased Hole, IT Gården, NetNordic, Wexus, Sperre og The North Alliance.

www.norvestor.com

Emner

  • Friskpleie

Tags

  • helse
  • stamina
  • bht
  • bedriftshelsetjeneste
  • bedriftshelse
  • arbeidsmiljø

Pressekontakt

Maria Øverli Jansson

Maria Øverli Jansson

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Stamina Helse Stamina Helse 47819179