Pressemelding -

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk 2008

Vekst innenfor frisering og skjønnhetspleie

Bedriftene innenfor frisering og annen skjønnhetspleie omsatte for 7,4
milliarder kroner i 2008. Dette er en vekst på 6,9 prosent sammenlignet med
2007.

Næringen bestod i 2008 av 7 478 bedrifter, en økning på 1,1 prosent i
forhold til 2007. Sysselsettingen var på 16 062 personer, omtrent det samme
som året før.

Vaskeri- og renserivirksomhet

Omsetningen innenfor vaskeri- og renserivirksomheten økte med 7,2 prosent,
til 2,1 milliarder kroner. Sysselsettingen steg til 2 777 personer, en
vekst på 2,4 prosent.

2,2 milliarder til reparasjoner

De 1 380 bedriftene som reparerer datamaskiner, husholdningsvarer og varer
til personlig bruk omsatte for 2,2 milliarder kroner i 2008. Det tilsvarer
en vekst på 4,7 prosent i forhold til 2007. Næringen sysselsatte 2 686
personer, 1,3 prosent flere enn året før.

[Figur: Reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til
personlig bruk. Foretak. Omsetning etter næringshovedgruppe. 2008. Prosent]

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken blir publisert både på foretaks- og bedriftsnivå.
Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for
bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en
næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for
næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter
og foretak i ulike næringer. Strukturstatistikken for 2008 publiseres etter
både ny og gammel standard. Tallene for 2007 publiseres også etter ny
standard. Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til
personlig bruk er samlet i en egen næring i den nye standarden. Se generell
informasjon om overgang til ny standard.


http://www.ssb.no/stjenester/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt