Pressemelding -

Befolkningsstatistikk. Innenlandske flyttinger, 2009

Sentraliseringen avtar

I 2009 flyttet 200 500 personer mellom kommuner i Norge, og mobiliteten var
på om lag samme nivå som året før. Flyttingene var likevel mindre
sentraliserende enn på flere år.

[Figur: Innenlands nettoinnflytting etter sentralitet]

På grunn av finanskrisen var det forventet nedgang i mobiliteten fra 2008
til 2009, etter at flyttingene hadde begynt å avta fra høsten 2008.
Nedgangen ble imidlertid minimal og vi flyttet omtrent like mye som i
perioden 2003-2005. Mobiliteten sank betraktelig mer sist det buttet
skikkelig i norsk økonomi, på begynnelsen av 1990-tallet.

Liten utflytting fra Vestlandet

Den største endringen i flyttemønsteret i 2009 var en markert nedgang i
netto utflytting fra Vestlandet, til det laveste nivået siden 1971. De
siste 30 år har det flyttet mellom 1 000 og 2 000 flere fra enn til
Vestlandet. I perioden 2005-2007 lå netto utflytting på godt over 2 000,
men i 2009 var den nede på under 800. Nettostrømmene mellom landsdelene var
i det hele tatt små i 2009 i forhold til årene før. Trøndelag,
Hedmark/Oppland og Agder/Rogaland hadde tilnærmet like stor innflytting som
utflytting. Flytteoverskuddet til både Oslo/Akershus og Sør-Østlandet
(Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) sank, samtidig som nettostrømmene
ut av både Nord-Norge og altså spesielt Vestlandet avtok. Det samlede
flytteoverskuddet til Oslo/Akershus og Sør-Østlandet var nede i 3 400 i
2009, det laveste nivået siden 1992.

Nedgangen i sentraliseringen fortsetter

Hvert eneste år siden tidlig på 1980-tallet har flere flyttet fra perifere
kommuner til mer sentrale strøk enn andre veien. Selv om retningen på
flyttestrømmen er stabil, er det betydelige variasjoner i hvor sterkt
sentraliserende flyttingene er. Flytteoverskuddet til de mest sentrale
kommunene har gått ned de siste tre årene. Samtidig har flytteunderskuddet
i de minst sentrale kommunene minket. Landet er altså inne i en periode med
forholdsvis moderat sentralisering. Sist flyttingene var mindre
sentraliserende var i lavkonjunkturen på begynnelsen av 1990-tallet.

Hva betyr sentralitet

Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til
tettsteder av ulike kategorier. Det er fire hovednivåer, kodet 3-0, alt
etter reisetid fra de forskjellige tettstedene. En kommune har sentralitet
3 når dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid fra
et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). For å få
sentralitet 3, må tettstedet i tillegg fungere som regionsenter.
Sentralitet 2 betyr at det er maksimalt 60 minutters reisetid til et
tettsted med minimum 15 000 innbyggere. Sentralitet 1 vil si at det er
maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000
innbyggere. Kommuner som ikke oppfyller noen av disse kravene, får
sentralitet 0.

[Figur: Innenlands nettoinnflytting 2007-2009]

Flytteoverskudd i storbyregionene

De fleste kommunene med årviss innenlands nettoinnflytting ligger innenfor
eller like utenfor dagpendlingsavstand fra Oslo. I ytterkanten ligger
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, Gjøvik, Lillehammer og Elverum. De
resterende kommunene med større innflytting enn utflytting finner vi stort
sett rundt regionsentrene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.
Stjørdal er den nordligste kommunen som har hatt positiv innenlands
nettoinnflytting alle de tre siste årene. Og for andre år på rad er det
Rømskog, helt nord i Østfold, som har landets største nettoinnflytting i
forhold til folketallet med en nettoinnflytting på 20.

Bergen er kommunen med størst nettoinnflytting i antall i 2009, mens Oslo
er kommunen med størst netto utflytting. Oslo har netto innflytting fra så
godt som hele landet, men har stor utflytting til Akershus. For Akershus er
det flyttingen fra Oslo som holder innflyttingen oppe, da Akershus taper
flyttere til de fleste andre fylker.

[Tabell: De ti kommunene med høyest og lavest innenlands nettoinnflytting]


http://www.ssb.no/flytting/

Emner

  • Sosiale spørsmål

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt