Pressemelding -

Byggearealstatistikk, 1. kvartal 2010

Liten nedgang i boligbyggingen

I 1. kvartal ble det satt i gang bygging av 688 000 kvadratmeter bruksareal til bolig og 1 180 000 kvadratmeter til annet enn bolig. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 1,6 og 9,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2009.

Endringen innenfor næringsbygg skyldes i hovedsak nedgangen innenfor industri- og forretningsbygg på henholdsvis 61 000 og 134 000 kvadratmeter bruksareal.

Oppgang for landbruksbygg

Det ble i 1. kvartal påbegynt bygging av 126 000 kvadratmeter bruksareal til fiskeri- og landbruksbygg. Dette er 65 000 kvadratmeter mer enn i samme periode i fjor, og på nivå med 1. kvartal 2008.

Færre nye fritidsbygg

Igangsettingen av bruksareal til fritidsbygninger gikk ned med 21 prosent, eller 35 000 kvadratmeter, sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Man må tilbake til 1. kvartal 2005 for å finne lavere tall for igangsetting av fritidsbygg. De siste fem årene har det imidlertid vært særlig høy
igangsetting av fritidsbygninger.


http://www.ssb.no/byggeareal/

Emner

  • Bygg, eiendom

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt