Pressemelding -

Byggearealstatistikk, foreløpige tall, mars 2010

Små endringer i boligbyggingen

Foreløpige tall viser at boligbyggingen hittil i år er på omtrent samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Antall igangsatte boliger gikk ned med 1,5 prosent i årets tre første måneder. Boligbyggingen har gått mest ned i Oslo, og mest opp i Sør-Trøndelag.

[Figur: Antall igangsatte boliger. Ujustert og trend. Januar 1995-mars 2010 ]

Igangsatt bruksareal til boliger følger nedgangen i antall boliger og gikk tilsvarende ned, 1,8 prosent.

Sør-Trøndelag drar opp

De regionale forskjellene er til dels store. I Sør-Trøndelag gikk antall igangsatte boliger opp, fra 200 igangsatte boliger i januar-mars i fjor til 628 i samme periode i år. Oslo har derimot hatt den største nedgangen, fra 600 igangsatte boliger i fjorårets tre første måneder til 213 hittil i år.

Størst nedgang innenfor næringsbygg

I januar-mars er det til sammen registrert igangsatt vel 921 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Det er 9,8 prosent mindre bruksareal enn i samme periode i fjor.

[Figur: Igangsatt bruksareal til andre bygg. Ujustert og trend. Januar
1995-mars 2010]


http://www.ssb.no/byggeareal/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt