Pressemelding -

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2010

Stabile røyrleggjarkostnader

Byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg steig
med 0,1 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene held seg uendra
i den same perioden.

[Figur: Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og
forretningsbygg. 2000=100]

Frå april i fjor til april i år auka byggjekostnadene for røyrleggjararbeid
i kontor- og forretningsbygg med 1,8 prosent. Kostnadene for
sanitærinstallasjonar steig med 3,3 prosent, mens prisane på
varmeinstallasjonar auka med 0,1 prosent.

[Tabell: Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og
forretningsbygg. 2000=100 ]


http://www.ssb.no/bkiror/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt