Pressemelding -

Detaljomsetningsindeksen, april 2010

Detaljhandelen fortsatt stabil

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum var uendret fra mars til april i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

[Figur: Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2010]

Butikker som selger sportsutstyr, spill og leker, samt forretninger med IKT-utstyr, er blant de som hadde en volumnedgang fra mars til april i år. Blant de butikkene som hadde en økning, kan nevnes dagligvareforretningene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler. Detaljhandel via internett og postordre hadde også en økning i sesongjustert volum i
samme periode.

Detaljhandelsbutikkene omsatte i volum for 5,5 prosent mindre i april i år enn i april i fjor, viser ujustert volumindeks. Eksklusiv bensinstasjonene var det en nedgang i omsetningsvolumet på 5,1 prosent i samme periode.

Nedgang i verdien på 4,3 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 4,3 prosent mindre i april i år enn i april i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var nedgangen på 4,9 prosent i samme periode.

[Tabell: Detaljomsetningsindeksen. April 2010. 2005=100]

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikre

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2009 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er likevel vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for april er
derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.


http://www.ssb.no/doi/

Emner

  • Detaljhandel

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt