Pressemelding -

Eksport av laks. Veketal

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 17 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,62 kr/kg, ein oppgang på
1,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 10 955 tonn, ein nedgang på
1,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 073 tonn.

I veke 17 blei det eksportert 462 tonn frosen laks og prisen var 39,32
kr/kg.


http://www.ssb.no/laks/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt