Pressemelding -

Eksport av laks. Veketal

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 18 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,87 kr/kg, ein oppgang på
0,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 11 785 tonn, ein oppgang på
7,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 955 tonn.

I veke 18 blei det eksportert 454 tonn frosen laks og prisen var 38,26
kr/kg.


http://www.ssb.no/laks/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt