Pressemelding -

Eksport av laks. Veketal

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 20 2010 var eksportprisen for fersk laks 41,78 kr/kg, ein oppgang på
5,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 10 629 tonn, ein oppgang på
0,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 533 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 332 tonn frosen laks og prisen var 40,10
kr/kg.


http://www.ssb.no/laks/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt