Pressemelding -

Elektrisitetsstatistikk, mars 2010 Høy nettoimport av elektrisitet

Bruttoforbruket av strøm i mars økte med 4,5 prosent sammenlignet med samme
måned i fjor, mens produksjonen sank med 8,8 prosent. Nettoimporten var på
hele 1 296 GWh.

[Figur: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars.
1993-2010. GWh]

[Figur: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per
måned. GWh]

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 8 986 GWh i mars.
Dette er 5,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. Det økte forbruket kan
blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittelig månedstemperatur for
Norge i mars lå 1,9 grader lavere enn i samme måned i 2009. Husholdninger,
tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det
meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning og bruker mye elektrisitet
til oppvarming.

Fortsatt lavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og
dermed ikke temperaturavhengig, var 2 453 GWh i mars, en oppgang på 4,3
prosent i forhold til samme måned i fjor. Forbruket i mars var likevel 12
prosent lavere enn månedsgjennomsnittet for mars i perioden 2006-2008.

I årets første kvartal utgjorde strømforbruket i kraftintensiv industri og
treforedling henholdsvis 7 053 GWh og 1 189 GWh. Kraftintensiv industri
opplevde en nedgang i forbruket på 2,6 prosent, mens forbruket i
treforedling steg med 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

[Figur: Sesongjustert serie og glattet sesongjustert serie per måned.
Januar 2000-mars 2010. GWh]

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 11 185 GWh i mars, en nedgang på 8,8
prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I 1. kvartal ble det totalt
produsert 38 603 GWh elektrisitet. Det er tilnærmet uendret sammenlignet
med samme kvartal i 2009.

Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien i mars og var 26,8
prosent ved utgangen av uke 13. Det er knappe 13 prosentpoeng under
medianverdien for uken. Referanseperioden for medianverdiene er 1990-2007.

Høy nettoimport av strøm

I mars ble det eksportert 151 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 1 447
GWh. Dette ga en nettoimport på 1 296 GWh, som er det nest høyeste vi har
registrert i perioden vi har tall for.


http://www.ssb.no/elektrisitet/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt