Pressemelding -

Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2010


Grensetransporten øker igjen

Lastebiler transporterte 2,8 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal
2010. Det er 225 000 tonn mer enn i 1. kvartal i fjor, men ikke så mye som
i samme kvartal i 2008.

Det ble transportert 8,7 prosent mer gods over Norges grense på vei i 1.
kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal 2009. Baltiske lastebiler stod for
den største økningen. De transporterte 41 prosent mer enn i 1. kvartal
2009, mens norske lastebiler bare økte sin transport med 5,3 prosent. De
norske lastebilene besørget 45,2 prosent av grensetransporten i 1. kvartal
i år, mot 46,7 prosent i 1. kvartal i fjor.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert
riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke
inkludert.


http://www.ssb.no/godstrans/

Emner

  • Transport

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt