Pressemelding -

Grensehandel Vi handler mest mat

Når vi er på dagstur til utlandet, så handler vi mest matvarer. Men det er
stor variasjon i kjøpsmønsteret og mange handler lite.

Av Tom Granseth

I 2009 handlet vi for 10,33 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer
til utlandet. Billig mat, alkohol og tobakk er det som frister mest. Litt
over 8 milliarder kroner, eller om lag 79 prosent av det vi grensehandler,
er disse varegruppene.

Vi handler matvarer for over 5 milliarder kroner, som er nær halvparten av
grensehandelen. Alkoholvarer som øl, vin og brennevin står for nesten 1,5
milliarder kroner eller 14,2 prosent av handelen, en nesten like stor andel
som tobakk. Nesten 15 prosent av budsjettet på dagsturene våre til utlandet
er tobakk.

Om lag 13 prosent av det vi grensehandler er "andre varer", mens litt i
underkant av 4 prosent av grensehandelen er "tjenester".

[Figur: Grensehandel, etter varegrupper. 2009. Prosent]

[Figur: Grensehandel etter varegrupper. 2009. Prosent]

Mange handler lite

De fleste av dem som har vært på dagstur til utlandet, opplyser at de har
handlet alkohol. Nesten halvparten har handlet alkohol for under 100
kroner, mens 1 av 4 opplyser at de har handlet for mer enn 500 kroner.
Blant dem som har vært på dagstur til utlandet er gjennomsnittskjøpet av
alkohol 282 kroner.

Matvarer er varegruppen med minst individuelle forskjeller i kjøpsmønster.
En del personer har riktignok liten handel av mat, men de aller fleste har
handlet mat for 500 kroner eller mer. Gjennomsnittlig har vi handlet mat
for 824 kroner.

Varegruppen "andre varer" som er definert i egen faktaboks, er også en
ganske stor varegruppe for oss nordmenn. "Andre varer" har imidlertid store
individuelle forskjeller i kjøpsmønster. Noen få har handlet for meget
store beløp, det vil si tusenvis av kroner, mens 7 av 10 opplyser at de
ikke har handlet denne "varegruppen" i det hele tatt.

5 av 6 av oss har ikke handlet "tjenester", men noen få av oss har handlet
for beløp i størrelsesorden flere tusen kroner.

[Tabell: Grensehandel, etter varegrupper. 2009]

Definisjon av varer og tjenester

Matvarer er kjøttvarer, meieriprodukter, frukt og grønnsaker,
kaffe/te/kakao o.a.Mineralvann er alkoholfritt øl og alkoholfri vin, brus,
alkoholsvak og -fri sider, saftØl er kun alkoholholdig øl som er
avgiftsbelagt, for eksempel folkøl som kan kjøpes i dagligvareforretninger
i Sverige, samt starkøl som kun kan kjøpes på Systembolaget.Vin er kun
alkoholdig vin, som er avgiftsbelagt. Brennevin er drikker med
alkoholinnhold på 22-60 volumprosent. Drikker med høyere alkoholinnhold enn
60 volumprosent er ulovlig å bringe inn i Norge. Tobakk er også sigaretter,
sigarettpapir, sigarer, snus og skråtobakk. Tjenester er service på bil og
optikertjenester, frisør, tannlege etc. Bespisning på restaurant regnes
også som "tjenester".Andre varer er varer ikke nevnt annet sted, for
eksempel møbler, bildeler, hageutstyr, kjøkkenredskap, redskaper, motorer,
elektriske varer, TV, radio, apotekvarer, klær, sportsartikler,
babyartikler, skotøy, såpe, sjampo, tannkrem og andre hygieniske artikler,
blader, aviser, bøker, magasiner og blomster.

Avgiftsfrie varer

Trolig foregår all avgiftsfri handel på overnattingsturene til utlandet.
Selv om slik avgiftsfri handel i prinsippet også dekkes i
grensehandelsundersøkelsens dagsturer, er det i praksis veldig lite slik
handel. For det første er det vanskelig å få tak i avgiftsfrie varer på
dagstur til utlandet. For det andre er det ulovlig å bringe avgiftsfrie
varer inn til Norge, etter et utenlandsopphold på under 24 timer.

Grensehandel

Grensehandel er i denne sammenheng definert som handel på dagsturer til
utlandet. Mange nordmenn har hytter/campingvogner i Sverige og bruker disse
flittig. Deres handel på disse overnattingsturene er ikke grensehandel i
denne sammenheng.Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som
er basert på et representativt utvalg på 2 000 nordmenn i aldersgruppen
16-79 år. Alle 2 000 har fått tilsendt et noteringshefte som gir dem
muligheter til å notere innkjøpene sine på de dagsturene som foretas i
perioden.

For mer informasjon, kontakt tom.granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06.


http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt