Pressemelding -

Havnestatistikk, 4. kvartal 2009 Stabil godstrafikk i havnene

Det var en økning på 0,3 prosent i godstrafikken til og fra de største
norske havnene i 4. kvartal 2009 sammenlignet med 4. kvartal 2008. Totalt
ble det fraktet 42,4 millioner tonn gods.

Av den totale godsmengden i fjorårets siste kvartal ble 27 millioner tonn
fraktet til eller fra utenlandske havner. Dette utgjorde 64 prosent av all
godsmengde, og det var uforandret sett i forhold til samme kvartal i 2008.

Økning i mengden tørr bulk og containertransport

Det ble transportert 13,8 millioner tonn tørr bulk i 4. kvartal 2009, mot
13,4 millioner tonn i samme kvartal i 2008, det vil si en økning på 2,6
prosent. Narvik, som er var den største tørr bulk-havnen, hadde en økning
på 0,9 millioner tonn, eller 25 prosent. Godsmengden i TEU-containere var i
4. kvartal 2009 på 1,2 millioner tonn, en økning på 6,5 prosent sett i
forhold til 4. kvartal 2008. Tallet på antall TEU-containere med last var
109 700. Dette var 2 200 flere enn i samme kvartal i 2008. Oslo havn var
den største containerhavnen med 44 600 TEU-containere.

[Figur: Godsmengde, etter lastetype. 4. kvartal 2009. Tonn]

Mindre transport av våt bulk

Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 ble transporten av våt bulk
redusert med 0,3 millioner tonn, til 21,8 millioner. Bergen og Omland
havnevesen, som er den største våt bulk-havnen, fikk redusert transporten
av denne lastetypen med 0,8 millioner, eller 6,4 prosent.

Færre reisende med utenlandsfergene

I løpet av 4. kvartal 2009 reiste det 74 500, eller 6,5 prosent, færre
passasjerer med utenlandsfergene sammenlignet med 4. kvartal 2008.
Trafikken av personbiler, motorsykler og medfølgende
tilhengere/campingvogner ble redusert med 7 700 enheter. Import/eksport av
motorvogner viste derimot en økning på 1 100 enheter.

Flere reiste med Hurtigruten i desember

I desember 2009 var det 1 500 flere reisende med Hurtigruten enn i samme
måned i 2008. Oktober og november hadde nedgang i antall reisende. Totalt
var det 66 800 passasjerer som enten reiste nordover eller sørover med
Hurtigruten i 4. kvartal 2009. Dette var 2 500, eller 3,6 prosent, færre
enn i 4. kvartal 2008. Fordelingen av passasjerer på nord- og sørgående var
henholdsvis 55 og 45 prosent.

Våt bulk og tørr bulk

Våt bulk er olje og andre flytende produkter.

Tørr bulk er korn, kull, malm med mer, det vil si ikke-flytende
produkter.

TEU-container

Tjue fots container


http://www.ssb.no/havn/

Emner

  • Vann, havmiljø

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt