Pressemelding -

Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2010

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 311,3 milliardar kroner
ved utgangen av april 2010. Dette er ein nedgang på 7,0 milliardar kroner
frå månaden før.


http://www.ssb.no/intrevm/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt