Pressemelding -

Internasjonale reservar og valutalikviditet, førebelse tal, april 2010Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde
308,6 milliardar kroner ved utgangen av april 2010. Dette er ein nedgang på
9,7 milliardar kroner frå månaden før.


http://www.ssb.no/intrevm/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt