Pressemelding -

Konsumprisindeksen, per 15. april 2010

Svak oppgang i KPI

KPI steg med 0,2 prosent fra mars til april 2010. Det var økte priser på
klær og bøker som bidro mest til oppgangen. Fra april 2009 til april 2010
steg KPI med 3,3 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,7 prosent.

[Figur: Konsumprisindeksen. 1998=100]

Konsumprisindeksen (KPI) var 129,6 (1998=100) i april 2010 mot 125,4 i
samme måned i 2009. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 3,3 prosent i
april, mot 3,4 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i KPI justert for
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i april
2010, og er dermed uendra fra sist måned.

Prisoppgang på klær og bøker i april

Konsumprisene steg samlet med 0,2 prosent fra mars til april 2010. Økte
priser på klær og bøker var de største bidragene til økningen. Klesprisene
hadde en oppgang på 3,3 prosent fra mars til april i år, mens bokprisene
steg med hele 30,6 prosent. Økningen i bokprisene må ses i sammenheng med
mammutsalget i mars, og prisene var i april tilbake på om lag samme nivå
som før mammutsalget. Prisene på drivstoff og smøremidler fortsatte å stige
også fra mars til april, denne gangen med 1,5 prosent. Prisene på matvarer
gikk opp med 0,8 prosent, og det var spesielt fisk, grønnsaker og frukt som
stod for oppgangen.

Fall i elektrisitetsprisene og lavere priser på flybilletter, på
henholdsvis 2,7 og 10,8 prosent, bidro mest til å dempe veksten i KPI i
april.

KPI opp 3,3 prosent siste tolv måneder

Tolvmånedersveksten i KPI var 3,3 prosent i april mot 3,4 prosent i mars. I
likhet med forrige måned kan mye av veksten de siste tolv måneder i KPI
tilskrives en kraftig økning i elektrisitetsprisene inkludert nettleie, som
hadde en oppgang på 35,5 prosent fra april 2009 til april 2010. For
drivstoff og smøremidler ble det målt en prisoppgang på 13,8 prosent.
Prisøkning på tjenester knyttet til kultur og fritid, restauranttjenester
og pakketurer bidro også til veksten i KPI de siste tolv måneder.

Prisene på klær falt 4,1 prosent fra april i fjor til april i år, og sammen
med prisfall på audiovisuelt utstyr og flyreiser var dette viktigste årsak
til å dempe oppgangen i KPI.

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned med 0,1 prosentpoeng fra mars til april.
Det skyldtes i hovedsak at det fra mars til april i år ble målt kraftigere
prisfall på flyreiser, samt lavere prisstigning på drivstoff og
smøremidler, sammenlignet med samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,7 prosent i april, og dermed uendra fra
sist måned.

[Tabell: Konsumprisindeksen. 1998=100]


http://www.ssb.no/kpi/

Emner

  • Detaljhandel

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt