Pressemelding -

Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2008 og 2009 Stor prisforskjell mellom nytt og brukt

Tall for 2009 viser at brukte eneboliger koster i gjennomsnitt om lag 25
prosent mindre enn nye eneboliger per kvadratmeter. I storbyene er
prisforskjellen noe mindre, rundt 20 prosent.

[Figur: Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger,
etter fylke. 2009]

Nye eneboliger fullført i 2009 kostet i gjennomsnitt 22 651 kroner per
kvadratmeter inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte boliger som ble
omsatt samme år, var i gjennomsnitt 16 806 kroner.

Store regionale prisforskjeller

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra kr 17 318 i gjennomsnitt
i Nord-Trøndelag til nær 40 000 kroner kvadratmeteren i Oslo. Stavanger er
den nest dyreste byen, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 31 619
for ny enebolig.

Også for brukte eneboliger er prisnivået lavest i Nord-Trøndelag, med en
gjennomsnittlig kvadratmeterpris på kr 10 675, nær 40 prosent mindre enn en
ny enebolig i samme fylke. I Oslo kostet brukte eneboliger i snitt 32 601
kroner per kvadratmeter. Det er vel 20 prosent mer enn i nest dyreste
storby, Stavanger.

Usikre tall for storbyene

Spesielt når det gjelder nye eneboliger er det få observasjoner i noen
regioner. Dette gjelder særlig storbyene Oslo, Stavanger, Bergen og
Trondheim, og enkelte fylker. Dermed er tallene mer usikre ettersom
enkeltobservasjoner kan gi store utslag. Innad i byområdene er det også
store regionale prisforskjeller. Dette gjør sammenligninger mellom
storbyene mer usikre.

Sammenligningsgrunnlag

Statistikken er laget ved å sammenligne gjennomsnittlig kvadratmeterpris
for brukte eneboliger med gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nybygde
eneboliger. Prisene er hentet fra to ulike undersøkelser, og prisen er målt
på forskjellig tidspunkt. Bruktboligprisene er hentet fra BPI og måler
prisen ved omsetningstidspunktet. Prisene for nye eneboliger er knyttet til
det kvartalet boligen er fullført, som i noen tilfeller kan være over ett
år etter at kontrakten er inngått.


http://www.ssb.no/kvadenebol/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt