Pressemelding -

Lastebilundersøkelsen, 4. kvartal 2009

Lastebiltransporten på vei opp igjen

I 2009 transporterte norske lastebiler 258 millioner tonn gods. Det er 11 prosent mindre enn i 2008 og 5 prosent mindre enn i 2007. I 4. kvartal 2009 var det imidlertid en økning sammenlignet med det samme tidsrommet i 2008.

[Figur: Endring i transportert mengde fra samme kvartal året før. Prosent]

[Figur: Nasjonalt transportarbeid med norske lastebiler, hele året, millioner tonnkilometer]

Totalt 66,5 millioner tonn gods ble transportert av norske lastebiler i 4. kvartal 2009. Det er 7 prosent mer enn i siste kvartal i 2008, men ikke så mye som i tilsvarende kvartal i 2007. Det totale transportarbeidet i 4. kvartal 2009 var like høyt som i samme periode i 2008.

Økningen kom innenlands

Det var transportene innenlands som økte. 65,1 millioner tonn ble fraktet fra ett sted i Norge til et annet, mot 60,8 millioner tonn i 4. kvartal 2008. Den tilbakelagte distansen økte i samme periode fra vel 432 millioner kilometer til nærmere 448 millioner kilometer. Transportarbeidet innenlands utgjorde 4,2 milliarder tonnkilometer. Det er 4 prosent mer enn i 4. kvartal 2008.

For de internasjonale transportene fortsatte nedgangen i fjorårets 4. kvartal. Det ble fraktet 1,4 millioner tonn gods med norske lastebiler i utlandet i 4. kvartal 2009, 7 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Samtidig ble det tilbakelagt 47,2 millioner kilometer, noe som er 15
prosent mindre enn i 4. kvartal 2008. Transportarbeidet på 779 millioner tonnkilometer var 17 prosent lavere enn ett år tidligere.

Kortere transporter

I gjennomsnitt ble hvert tonn transportert 64,9 kilometer innenlands. Det er 1,8 kilometer kortere enn i 4. kvartal 2008. Gods som ble kjørt utenlands med norske lastebiler, hadde en gjennomsnittlig transportlengde på snaut 560 kilometer, knapt 70 kilometer kortere enn i samme periode i 2008.

[Figur: Total transportert mengde med norske lastebiler i 4. kvartal. Millioner tonn]

Mer tomkjøring

Innenlands ble nærmere 119 millioner kilometer kjørt uten last på bilen i 4. kvartal 2009. Dette utgjør knapt 27 prosent av totalt tilbakelagt distanse. En del transportoppdrag har naturlig en høy tomkjøringsprosent. Det gjelder for eksempel grustransporter, tømmertransporter, transport av petroleumsprodukter til forbrukere og henting av melk på gårder. Tomkjøringsprosenten var 0,9 prosentenheter høyere enn i siste kvartal 2008. For transporter utenlands var tomkjøringsprosenten 18,5 i 4. kvartal 2009. Det er 0,2 prosentenheter mer enn i 4. kvartal 2008.

Nedgang i 2009

Selv om pila pekte oppover i 4. kvartal, var det nedgang for lastebiltransporten i 2009 - året sett under ett. Det samlede transportarbeidet utgjorde 18,4 milliarder tonnkilometer i 2009 mot 20,7
milliarder året før. For nasjonale transporter var transportarbeidet i 2009 på 15,3 milliarder tonnkilometer, mot 16,7 året før. 2008 var riktignok et rekordår, men sammenlignet med årene 2005-2007 er det også nedgang for transportarbeidet i 2009.


http://www.ssb.no/lbunasj/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt