Pressemelding -

Leiemarkedsundersøkelsen, 4. kvartal 2009 Svak vekst i leiene

Det var små endringer i månedsleier fra 3. til 4. kvartal 2009 for boliger i leiemarkedet. Gjennomsnittlig månedsleie i 4. kvartal var på 5 444 kroner for alle boligtyper, en marginal økning fra kvartalet før.

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) viser at gjennomsnittlig månedsleie i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø var 6 109 kroner i 4. kvartal 2009, en økning på 0,6 prosent fra 3. kvartal. I Oslo og Bærum var det en marginal økning i gjennomsnittlig leie fra 3. til 4. kvartal, til 7 459 kroner.

På landsbasis hadde ettroms boliger en økning på 0,4 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal, til en gjennomsnittlig leie per måned på 4 264 kroner. For boliger med to eller flere rom var det tilnærmet ingen endring.

Leien steg mest i de store byene fra 1. kvartal

Det er i de store byene at månedsleiene økte mest gjennom 2009. I perioden 1. kvartal 2009 til 4. kvartal 2009 steg gjennomsnittlig leie i Oslo med 1,3 prosent, mens den steg med 1,1 prosent i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. I de andre regionene var endringen i den månedlige leien mellom 0,4 og 0,8 prosent i 2009.

Boliger med fem rom eller flere, samt ettroms boliger, var de boligtypene som hadde størst økning i månedlig leie fra 1. kvartal til 4. kvartal 2009 med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent. De andre boligtypene hadde mindre endringer.

LMU omfatter både etablerte og nye leiekontrakter.

Se også leiemarkedsundersøkelsen for mer informasjon.

Gjennomsnittlig månedlig og årlig leie, etter antall rom. Kroner

Tabell: http://www.ssb.no/lmu/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt