Pressemelding -

Næringslivstjenester og drift av fast eiendom, omsetningsindeks, 1. kvartal 2010. Foreløpige tall

Nedgang for forretningsmessig tjenesteyting

[Figur: Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100]

Bedriftene som driver innenfor forretningsmessig tjenesteyting, hadde en nedgang i omsetningen på 2,4 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010.

Det var særlig omsetningen innenfor arbeidskrafttjenester samt reisebyrå- og reisearrangørtjenester som bidro til nedgangen. Innenfor disse næringene gikk omsetningen ned med henholdsvis 5,8 og 10 prosent.

Vekst innenfor juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting

Bedriftene innenfor juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting hadde sterkest vekst i perioden 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, med en økning i omsetningen på 7,7 prosent.

[Tabell: Omsetningsindeks. Næringslivstjenester. Verdiindeks. 2005=100]


http://www.ssb.no/efuoi/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt