Pressemelding -

Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, strukturstatistikk.2008

2008 - et godt år for juristene

Omsetningen for bedriftene innenfor juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting steg fra 2007 til 2008 med 11 prosent, til 29 milliarder kroner.

Totalt var det nærmere 8 100 bedrifter som drev med juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting i 2008, en økning på drøyt 3 prosent fra 2007. Bedriftene sysselsatte snaut 30 000 personer Dette innebærer en sysselsettingsøkning på 5,2 prosent fra året før. Lønnskostnadene steg med
11 prosent, til 13 milliarder kroner.

Vekst innenfor utleie og leasingvirksomhet

Denne næringen omsatte i 2008 for nesten 25 milliarder kroner, en vekst på mer enn 10 prosent. Antall bedrifter økte med 5 prosent til 3 200. Sysselsettingen steg til nesten 8 000 personer, tilsvarende en vekst på i underkant av 8 prosent.

Fortsatt vekst innenfor drift av fast eiendom

Bedriftene som driver med drift av fast eiendom, omsatte for 107 milliarder kroner i 2008. Omsetningsveksten var dermed på 5 prosent. Næringen sysselsatte i overkant av 27 000 personer, som er 7,6 prosent flere enn i 2007. Bruttoinvesteringene gikk ned med 12 milliarder, til 54 milliarder kroner.

8,3 milliarder til forskning og utvikling

Omsetningen for bedriftene innenfor forskning og utvikling steg med litt over 1 milliard kroner, til 8,3 milliarder. Dette svarer til en vekst på 15 prosent. Bedriftene sysselsatte i underkant av 9 200 personer, som innebærer en vekst fra 2007 på nesten 4 prosent. Lønnskostnadene steg til
5,8 milliarder kroner, en økning på nesten 11 prosent.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikk blir publisert med både bedrifter og foretak som telleenhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken til dette er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i én næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre
næringer.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Strukturstatistikken for 2008 publiseres etter både ny og gammel standard. Tallene for 2007 publiseres også etter ny
standard. Næringshovedområdet eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet i gammel standard er i den nye standarden splittet i tre nye næringshovedområder:

1) omsetning og drift av fast eiendom

2) faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

3) forretningsmessig tjenesteyting.

Videre er utvikling og salg av egen fast eiendom blitt en del av bygge- og anleggsvirksomheten. Veterinærtjenester inngår som en del av det nye næringshovedområdet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her


http://www.ssb.no/stefu/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt