Pressemelding -

Næringslivstjenester, prisindekser, 1. kvartal 2010

Prisvekst for alle næringslivstjenester

Samtlige av Statistisk sentralbyrås prisindekser for næringslivstjenester
viste en oppgang fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Aller størst var
veksten innenfor bedriftsrådgivning og bilutleie.

[Figur: Næringslivstjenester, prisindekser. 2006=100]

[Figur: Næringslivstjenester, prisindekser. 2006=100]

Prisene for bedriftsrådgivningstjenester steg med 4,6 prosent fra 1.
kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Fra 4. kvartal 2009 har prisene for
bedriftsrådgivning steget med 2,2 prosent. Etter en beskjeden vekst i 2009
ser prisene nå ut til å øke mer.

Leiebilprisene opp 4,6 prosent

Prisene for leiebiler økte med 4,6 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1.
kvartal 2010. Sammenlignet med samme kvartal i fjor betalte markedet for
private husholdninger nesten 10 prosent mer for leiebiltjenester i 1.
kvartal 2010.

Lavere prisvekst for arbeidskrafttjenester

Prisene for arbeidskrafttjenester økte med 3,3 prosent mellom 1. kvartal
2009 og 1. kvartal 2010. I de to siste kvartalene har det vært en lavere
vekst enn i tidligere perioder. Fra 4. kvartal 2009 har prisene økt med 1,5
prosent.

Moderat økning i prisene for juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting og
arkitektvirksomhet

Sammenlignet med 1. kvartal 2009 viste det første kvartalet i 2010 en vekst
i prisene på 3,6 prosent for regnskaps- og revisjonstjenester.
Revisjonsprisene økte mest, med 4,3 prosent.

Fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 steg advokatprisene med 4,3
prosent. Økningen var mest merkbar for de næringsdrivende klientene som
opplevde en prisvekst på 5,3 prosent. Denne klientgruppen står for over 60
prosent av omsetningen i næringen juridisk tjenesteyting.

I 1. kvartal 2010 var prisene på arkitekttjenester 3,2 prosent høyere enn i
tilsvarende periode i 2009. Fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 steg
prisene med 1,4 prosent.

Fortsatt vekst i rengjøringsprisene

Rengjøringsprisene økte med 4,3 prosent i perioden 1. kvartal 2009-1.
kvartal 2010. Prisene har steget med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2009.

[Tabell: Næringslivstjenester, prisindekser. 2006=100]


http://www.ssb.no/tpinaering/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt