Pressemelding -

Pengemengden (M2), november 2009 Redusert pengemengdevekst for husholdningene

Tolvmånedersveksten i den totale pengemengden (M2) gikk opp fra 2,3 prosent fram til utgangen av oktober til 2,4 prosent fram til utgangen av november. Den totale pengemengden var 1 501 milliarder kroner ved utgangen av november.

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 807 milliarder kroner ved utgangen av november, og det utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,9 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,7 prosent fram til utgangen av forrige måned. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2var på 7,0 prosent ved utgangen av november.

For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Nedgang i pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av november 502 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 1,5 prosent fram til utgangen av november, ned fra 2,5 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde ved utgangen av november 42,8 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2. Så sent som i desember 2007 var denne andelen høyere enn 50 prosent.

Økt pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 138 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var -9,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra -16,9 prosent fram til utgangen av oktober.

Tabell: http://www.ssb.no/m2/

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 501 milliarder kroner ved utgangen av november utgjorde bankinnskudd 90,8 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 3,0 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, henholdsvis 0,3 prosent og 5,8 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt