Pressemelding -

Produksjonsindeksen for industrien, mars 2010Små endringar i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,4 prosent frå 4. kvartal 2009 til
1. kvartal 2010, viser sesongjusterte tal.

Produksjonen i metallindustrien hadde ein klar vekst i den siste perioden
etter ei viss betring i den internasjonale etterspurnaden. Dette var også
gjeldande for produksjon av kjemiske råvarer. Aukande verksemd knytt til
norsk solcelleindustri, mellom anna, trakk opp produksjonen i kjemiske
råvarer. Her har langsiktige kontraktar og oppgang i produksjonskapasiteten
sytt for vidare vekst i norsk solcelleindustri. Det har også vore ein auke
i trelast- og trevareindustrien i 1. kvartal 2010 etter fleire kvartal med
uendra produksjon. I næringsmiddelindustrien var det ein nedgang på 1,3
prosent i produksjonen i 1. kvartal 2010 samanlikna med 4. kvartal 2009.

[Figur: Industri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt
1999-2010]

[Figur: Utvalde næringar. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande
gjennomsnitt 2003-2010]

Nedgang for skip og plattformer

I bygging av skip og plattformer gjekk produksjonen ned med 6,0 prosent i
1. kvartal 2010 samanlikna med 4. kvartal 2009, viser sesongjusterte tal.
Dette hang saman med den låge ordretilgangen og det markerte fallet i
ordrereservane i næringa i 2009 og inn i 2010 (Sjå Ordrestatistikk for 1.
kvartal 2010).

Frå mars 2009 til mars 2010

Produksjonen i norsk industri gjekk opp med 1,6 prosent frå mars 2009 til
mars 2010, viser virkedagskorrigerte tal. Det var då ein klar vekst i
ikkje-jarnhaldige metall og i kjemiske råvarer, medan produksjonen i
bygging av skip og plattformer gjekk ned med 12,6 prosent.

Frå februar til mars 2010

Det var ein auke på 0,4 prosent i norsk industriproduksjon frå februar til
mars 2010, viser sesongjusterte tal. Dette hang saman med ein vekst i
næringsmiddelindustrien og ikkje-jarnhaldige metall, medan det var ein
nedgang i skip og plattformer.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,2 prosent frå februar 2009 til
februar 2010, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat legg
til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk opp med 4,3
prosent i same tidsrom.

[Tabell: Produksjonsindeksen for industrien, mars 2010. 2005=100]


http://www.ssb.no/pii/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt