Pressemelding -

Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 2009 Laveste hogstkvantum på over 30 år

Ikke siden midten av 1970-tallet har avvirkningen av norsk skog vært så lav som i fjor. I alt solgte skogeierne 6,7 millioner kubikkmeter tømmer i 2009, knapt 1,4 millioner kubikkmeter mindre enn året før. Den gjennomsnittlige sagtømmerprisen var 16 prosent lavere enn i 2008.

Bruttoverdien for tømmeret solgt til industrien i 2009 utgjorde 2 milliarder kroner. De foreløpige beregningene viser at skogeierne fikk 300 kroner i gjennomsnitt per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 64 kroner mindre enn tilsvarende gjennomsnittspris i 2008. Gjennom siste halvdel av 2009 var det likevel en prisoppgang, og gjennomsnittsprisen på sagtømmer gikk opp fra 345 kroner i mai til 432 kroner i desember 2009.

Størst nedgang i Hedmark

Fylkestallene viser at Hedmark hadde den største reduksjonen i hogstkvantum fra 2008 til 2009, med knapt 280 000 færre kubikkmeter. Med en total avvirkning på 2 millioner kubikkmeter stod dette fylket likevel for over en fjerdedel av tømmerhogsten i 2009.

Nedgang i fjerde kvartal

I alt ble det solgt 1,8 millioner kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2009. Dette tilsvarer en nedgang på 110 000 kubikkmeter, eller 6 prosent, sammenliknet med samme periode i 2008. Til tross for denne nedgangen økte hogsten av skurtømmer med 3 prosent i samme periode.

Tabeller http://www.ssb.no/skogav/

Emner

  • Skogbruk, skogspleie

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt