Pressemelding -

Statsregnskapets utgifter og inntekter, 2009

Lavere overskudd i 2009

Statsregnskapet, medregnet folketrygden, 2009 viste et overskudd før nettoavsetning til Statens pensjonsfond utland på 183,2 milliarder kroner. Dette er 220,8 milliarder, eller 55 prosent, lavere enn i 2008.

Det reduserte overskuddet i 2009 skyldes både en nedgang i statens inntekter og en økning av utgiftene sammenlignet med 2008. Totale inntekter utgjorde 1 051,9 milliarder kroner, en nedgang på 11 prosent, eller 130,7 milliarder, fra året før. En stor del av nedgangen i inntektene skyldes
lavere inntekter fra petroleum. Dette gjelder både driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet og skatter og avgifter fra petroleum.

De samlede utgiftene økte med 90,1 milliarder, eller 11,6 prosent, til 868,7 milliarder kroner i 2009. Veksten i utgifter skyldes i stor grad økte overføringer på 72,6 milliarder, eller 11,7 prosent. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner samt overføringer fra folketrygden økte mest i
forhold til 2008.


http://www.ssb.no/statsregn/

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt