Pressemelding -

Utdanningsstatistikk. Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, 2009

Færre studietimer i fjernundervisning

Fjernundervisningsinstitusjonene produserte til sammen 2,8 millioner normerte studietimer, og hadde i alt 18 400 kursfullføringer i 2009. Dette er en nedgang på 5 prosent fra året før

[Figur: Fjernundervisning. Antall fullføringer. 2000-2009]

[Figur: Fjernundervisning. Antall normerte studietimer. 2000-2009]

Fjernundervisningsinstitusjonene produserte 138 600, eller 5 prosent, færre normerte studietimer i 2009 sammenlignet med året før. De hadde også 1 800, eller 9 prosent, færre kursfullføringer. Kursaktiviteten i regi av frittstående fjernundervisningsinstitusjoner er blitt mer enn halvert siden
år 2000. Antall normerte studietimer og kursfullføringer gikk ned med henholdsvis 55 og 52 prosent i perioden 2000-2009.

I gjennomsnitt hadde hver kursdeltaker 150 normerte studietimer i 2009. Høyest gjennomsnitt hadde deltakere på kurs i regi av Industriskolen med  313 normerte studietimer, mens deltakerne på kurs arrangert av Norsk Nettskole hadde lavest studietimer i gjennomsnitt, med 35 studietimer per deltaker.

NKI Nettstudier med flest fullføringer

NKI Nettstudier, NKS Nettstudie og Luftfartsskolen sto for 89 prosent av samtlige kursfullføringer i regi av fjernundervisningsinstitusjonene i 2009. Disse tre institusjonene sto også for 82 prosent av samtlige produserte studietimer. NKI Nettstudier hadde flest fullføringer, og produserte flest normerte studietimer. Institusjonen hadde 11 800 fullføringer med til sammen over 1,4 millioner normerte studietimer. Sammenlignet med året før hadde NKI Nettstudier i underkant av 9 prosent færre fullføringer og 8 prosent færre normerte studietimer i 2009.


http://www.ssb.no/fjernund/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt