Pressemelding -

Utdanningsstatistikk. Studieforbundenes opplæringsvirksomhet, 2009

470 000 på kurs

Godkjente studieforbund avholdt til sammen 35 900 tilskuddberettigete kurs
med 470 000 deltakere og 1 202 000 studietimer i 2009. Totalt fikk 64 100
av deltakerne tilbud om ulike typer eksamen.

[Figur: Antall kurs arrangert av studieforbundene. 2000-2009]

[Figur: Deltakere, etter type tilbud om eksamen og nivå. 2009]

Etter flere år med nedgang ser det ut at kursvirksomheten i regi av
studieforbundene er i ferd med å stabilisere seg. Antall
tilskuddberettigede kurs arrangert av godkjente studieforbund gikk ned med
2 prosent fra 2007 til 2008 og 1 prosent fra 2008 til 2009. Til
sammenligning var nedgangen i antall kurs på hele 10 prosent fra 2000 til
2001 og 9 prosent både fra 2004 til 2005 og fra 2005 til 2006.

Studieforbundet Folkeuniversitetet med sine 9 700 kurs og 158 800 deltakere
var landets største studieforbund i 2009. Folkekulturforbundet var landets
nest største studieforbund med 3 600 kurs og 33 200 deltakere.

64 100 fikk tilbud om eksamen

Om lag 14 prosent av deltakerne på kurs i regi av studieforbundene fikk
tilbud om avsluttende eksamen eller prøve i 2009. I alt var det 9 700 som
fikk tilbud om offentlig eksamen. 32 800 fikk tilbud om annen godkjent
eksamen eller sertifisering, mens 20 900 fikk tilbud om intern prøve. I
tillegg var det 700 som fikk tilbud om fagprøve.

Rundt 3 700, eller 6 prosent, av dem som fikk tilbud om offentlig eksamen,
deltok på kurs på universitets- og høgskolenivå. I underkant av 5 000,
eller 9 prosent, av dem som fikk samme tilbud, deltok på kurs på
videregående opplæringsnivå.


http://www.ssb.no/voppl/

Emner

  • Utdanning

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt