Pressemelding -

Utenrikshandel med varer, april 2010

Økt eksport i april

Eksportverdien for varer i april kom opp i 63,6 milliarder kroner, mens importen endte på 36,5 milliarder kroner. Dette gav et handelsoverskudd i april på 27,1 milliarder kroner, opp 3,7 milliarder fra april 2009.

I april økte handelsbalansen med 15,9 prosent fra april året før. Eksporten i samme periode steg med 11,1 prosent, mens importen gikk opp 7,7 prosent. Det er særlig eksportverdien for råolje som styrker apriltallene, men også fastlandseksporten økte sammenlignet med april 2009.

Høy råoljepris i april

Eksportverdien for råolje var på 25,8 milliarder kroner i april, opp 1,6 milliarder fra måneden før. Antall eksporterte fat råolje var på samme nivå som i mars, men gjennomsnittsprisen per fat økte fra 473 kroner i mars til 506 kroner i april. Sammenlignet med april 2009 har prisen økt med 173
kroner, fra 333 kroner per fat. Ikke siden september 2008 har oljeprisen vært så høy - over 500 kroner.

Lavere naturgasseksport

Eksporten av naturgass i gassform utgjorde 12,3 milliarder kroner i april i år, og eksportverdien var 15 prosent lavere enn april i fjor. Nedgangen forklares både med mindre eksportert volum og lavere pris.

[Tabell: Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner]

Økt eksport av kjemiske produkter og fisk

I april var eksportverdien for varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater på 24,9 milliarder kroner. Dette er en oppgang fra april 2009 på 1,4 milliarder kroner, eller 6 prosent.

Utførselen av kjemiske produkter endte på 3,7 milliarder kroner, opp 869 millioner eller 31 prosent fra april i fjor. Her økte både andre kjemiske produkter og organiske kjemiske produkter.

I tillegg økte fiskeeksporten med 368 millioner til 3,5 milliarder i april. Vi eksporterte mest fisk til Frankrike, til en verdi av 407 millioner.

Også eksportverdien for bearbeidde varer steg i april. Det var særlig metaller som trakk opp eksportverdien med en samlet vekst på 1,3 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk gruppen maskiner og transportmidler. Her gikk eksporten med 1,1 milliard og endte på 4,7 milliarder kroner. Flere undergrupper bidro til denne nedgangen.

Økt import av malmer og biler

Importverdien i april for varer utenom skip og oljeplattformer utgjorde 36,5 milliarder kroner, mot 33,9 milliarder i april i fjor. Vi importerte malmer og avfall av metall til en verdi av 2,9 milliarder kroner, nær en dobling sammenlignet med april 2009.

Innførselen av maskiner og transportmidler var på 13,3 milliarder i april, ned 154 millioner kroner fra april i fjor. Her gikk importen av generelle industrimaskiner ned, mens importen av kjøretøy for vei økte. Bilimporten steg med 903 millioner kroner og endte på totalt 2,1 milliarder i april.
Tyske og japanske biler utgjorde halvparten av bilimporten, av totalt 14 800 biler.

Hovedgruppen bearbeidde varer utgjorde 5,7 milliarder kroner i april i år, om lag uendret fra samme måned i fjor. Her økte importen av metaller unntatt jern og stål, mens jern og stål trakk ned.


http://www.ssb.no/muh/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt