Pressemelding -

Varekonsumindeksen, november 2009 Nedgang i konsumet i november

Etter sterk vekst i oktober avtok varekonsumindeksen med 1,5 prosent i november. Husholdningenes varekonsum var likevel klart høyere i november enn i årets ni første måneder.

Etter en kald oktober gikk det sesongjusterte konsumet av elektrisitet og brensel ned i november. Nedgangen i denne varegruppen var på over 11 prosent. Om man holder elektrisitet og brensel utenom, ville varekonsumindeksen bare vist en nedgang på 0,9 prosent.

Husholdningenes konsum av andre varer er også med på å trekke ned varekonsumindeksen betydelig. Spesielt kjøp av klær og sko avtok fra oktober til november.

Bilkjøp opp nok en gang
Husholdningenes kjøp av transportmidler, bensin og olje var igjen med på å trekke varekonsumindeksen opp. Om man holder husholdningenes kjøp av biler utenfor, ville varekonsumindeksen vist en nedgang på 2,2 prosent.

Husholdningenes kjøp av transportmidler, bensin og olje viste også en sterk økning sammenlignet med november 2008. Uten justering for sesongvariasjoner økte denne varegruppen med over 19 prosent, mens husholdningenes totale varekonsum var 3,8 prosent høyere i november 2009 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, november 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. November 2008-november 2009. 1995=1001

Tabell: http://www.ssb.no/vki/

Emner

  • Detaljhandel

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt