Ja til nye hyttetomter ved Altevatn

Pressemelding -

Ja til nye hyttetomter ved Altevatn

I torsdagens kommunestyremøte ble reguleringsplanene for hyttefelt I, II og III ved Altevatn godkjent i Bardu kommune.

- Det betyr at de som lenge har ønsket seg hyttetomt i området nå får en gylden mulighet til å realisere hyttedrømmen. Det er videre tatt høyde for at næringsdrivende ved Altevatn nå kan videreutvikle virksomheten på avsatte arealer, sier ordfører i Bardu kommune Arne Nysted.

Hytteutbygging i Altevassområdet har lange tradisjoner. 

- Totalt finnes 235 hytter på statsgrunn i området, fordelt på tre store hyttefelt ved frammerenden av Altevatn. Det er i tillegg en del spredt hyttebygging innover langs Altevatn. Det har lenge vært stort etterspørsel etter nye hyttetomter.

Festetomtene vil bli lagt ut på markedet i løpet av høsten. Statskog har allerede rekvirert oppmåling av tomtene og nedsetting av tomtemerker. Tomtearealene vil variere fra ca. 700 kvm til 1 dekar. Festeavgiften er ennå ikke bestemt. Den vil bli beregnet så snart oppmålingen er gjennomført.

- Dette arbeidet skal gjennomføres av Bardu kommune i sommer og til høsten. I tillegg vil Statskog i uke 30 og 31 plassere ut skilt for å merke hver tomt, slik at de som er interessert kan finne tomtene i terrenget, forteller Tom-Rune Eliseussen i Statskog

Det er stor interesse for tomtene og Statskog forventer at samtlige hyttetomter vil bli bortfestet i løpet av kort tid.

- Altevatn er et veldig populært rekreasjons- og friluftsområde, og anses å være et av de mest brukte områdene i Troms i friluftsammenheng. Mange ønsker seg til Altevatn for å få følelsen av å være i villmarka. Her er det gode jakt og fiskeforhold, isfiskeløype og gode muligheter for fantastiske turer i storslagen natur.

Arbeidet med å tilrettelegge for nye tomter startet allerede i 2010.

- Da gjennomførte kommunen en områderegulering som dannet grunnlag for videre planlegging. Statskog ønsker å rose Bardu kommune for profesjonell saksbehandling. Prosjektet vil bidra til positive ringvirkninger i hele regionen. Det har i høyeste grad politikere og administrasjonen i Bardu kommune nå lagt til rette for, avslutter Eliseussen.
 
For nærmere informasjon om prosjektet:

Arne Nysted (Bardu kommune): 90791769
Tom-Rune Eliseussen (Statskog): 90932187


Related links

Emner

  • Jordbruk, landbruk, fiskeri

Tags

  • statskog
  • hyttetomter
  • hytte
  • bardu
  • troms
  • altevatn

Regions

  • Nordland

Statskog er landets største grunneier, og har som oppgave å ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.  

Pressekontakt

Trond Gunnar Skillingstad

Trond Gunnar Skillingstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 916 93 826
Anne Berit Flo

Anne Berit Flo

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 922 69 371

Relatert materiale